"av någon anledning" - Engelsk översättning

SV

"av någon anledning" på engelska

EN
SV

av någon anledning {adverb}

volume_up
av någon anledning (även: på något sätt, på något vis)
Page, Plant, Mick, Keith... men av någon anledning. tog allt en vändning.
Page, Plant, Mick, Keith -- but somehow it's all turning around.
Och om Paula försöker bestämma om hon ska gifta sig med Joe eller Jack, låter Paul av någon anledning mest intressant.
And if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting.
I dag hör vi dem hävda att resultatet av folkomröstningen i Spanien av någon anledning inte skulle vara giltigt.
Today, we hear them claiming that the result of the referendum in Spain was somehow illegitimate.

Användningsexempel för "av någon anledning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle tala, men av någon anledning fick jag inte möjlighet att göra det.
I was supposed to speak but, for some reason, was not given the opportunity to do so.
SwedishAv någon anledning kommer det stora mängder post på spanska från vissa avsändare.
For some reason, a lot of it comes in Spanish from one particular sender.
SwedishNi är säkert medveten om att det har varit en svår dag i dag, av någon anledning.
I think you will be aware that today has been a difficult day for one reason and another.
SwedishDetta brukar läggas till i ett ändringsförslag, men av någon anledning utelämnades det här.
This is normally built into an amendment, but for some reason it got left out.
SwedishAv någon anledning har dessa avtal aldrig kommit att förverkligas fullt ut.
For some reason or other, these agreements have not been implemented.
SwedishTerrorism kan aldrig rättfärdigas, inte på något sätt och inte av någon anledning.
Terrorism can never be justified, in any way and for any reason.
SwedishAv någon anledning har vi upplevt en våg av generalstrejker utan motstycke över hela Europa.
For some reason, we have witnessed a wave of unprecedented general strikes all over Europe.
SwedishPage, Plant, Mick, Keith... men av någon anledning. tog allt en vändning.
Page, Plant, Mick, Keith -- but somehow it's all turning around.
SwedishKan även användas för de som använder Mac OS X och av någon anledning inte kan installera utskriftsklienten.
Also for Mac OS X users who, for some reason, cannot install the printer client.
SwedishHerr ordförande, jag ställde en liknande fråga men av någon anledning hamnade den långt ner på listan.
Mr President, I tabled a similar question but for some reason it was put way down on the list.
SwedishTänk om du blev berövad på dem, om du en dag inte har dem på grund av någon anledning.
Think about if they are taken away from you, if one day you don't actually have them for some reason or another.
SwedishI dag hör vi dem hävda att resultatet av folkomröstningen i Spanien av någon anledning inte skulle vara giltigt.
Today, we hear them claiming that the result of the referendum in Spain was somehow illegitimate.
SwedishOch om Paula försöker bestämma om hon ska gifta sig med Joe eller Jack, låter Paul av någon anledning mest intressant.
And if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting.
SwedishOm ett kärnkraftverk av någon anledning ska stängas bör det ersättas endast av förnyelsebar energi.
If a nuclear power station is to be closed down for any reason it should be replaced only by renewable energies.
SwedishAv någon anledning är ni tjejer helt enkelt väldigt långsamma.
For some reason you guys are just really slow.
SwedishJag förmodar att man avstått enbart av någon anledning som har att göra med Frankrikes ordförandeskap.
I imagine it refrained from taking action purely because such action was not timely under the French Presidency.
SwedishVi måste därför acceptera att vi alla känner till detta, men av någon anledning vill vi inte ändra situationen.
Therefore, we must accept that we all know this, but for some reason we do not want to change the situation.
SwedishSlutligen kan vi ju återkomma till frågan och ändra reglerna om det, av någon anledning, skulle visa sig nödvändigt.
Finally, we can return to this question and change the rules if, for any reason, this proves necessary.
SwedishVissa länder tar sig ur recessionen, men dessvärre blir den av någon anledning bara värre i andra.
Some countries are emerging from the recession but, unfortunately, it is growing deeper in other countries for some reason.
SwedishAv någon anledning kan jag inte sluta att äta.
And for some reason, I just can't stop eating.

Liknande översättningar för "av någon anledning" på engelska

någon artikel
English
någon pronomen
av preposition
av adverb
English
anledning substantiv