"av låg kvalitet" - Engelsk översättning

SV

"av låg kvalitet" på engelska

volume_up
av låg kvalitet {adj.}
EN
SV

av låg kvalitet {adjektiv}

volume_up
av låg kvalitet
volume_up
shlock {adj.} [slang]

Användningsexempel för "av låg kvalitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMålsidor av låg kvalitet får sämre kvalitetsresultat.)
(The inverse is also true - poor quality landing pages will receive lower quality scores.)
SwedishOm vi är intresserade av att värna säkerheten för våra EU-konsumenter får vi inte tillåta att mat av låg kvalitet importeras.
If we are interested in taking care of the safety of our EU consumers, we cannot allow low-quality foods to be imported.
SwedishDet är självfallet nödvändigt att rycka upp vinstockar av låg kvalitet och lägga ned odlingarna, men det måste först och främst gälla olagliga vinstockar.
It is certainly necessary to grub up poor-quality vines, but this must happen with illegal vines first.
SwedishTobak av låg kvalitet som varje år odlades inom EU med hjälp av 18 miljoner av våra skattebetalares pengar dumpades där den gjorde störst skada.
Poor-quality EU tobacco grown with EUR 18 million of our taxpayers' money every year was dumped where it did most harm.
SwedishDagens reformerade vinmarknad uppmuntrar inte tillverkare av bordsviner av låg kvalitet att utvecklas till att producera viner av högre kvalitet.
The reformed market in wine today does not encourage producers of inferior quality table wines to move towards producing higher quality wine.
SwedishDessutom kommer en 18 år lång övergångsperiod att tillämpas för Kina, det land som överöst Europa och resten av världen med varor av låg kvalitet.
Besides, an 18-year transitional period is to be applied to China, the country that flooded Europe and the rest of the world with low-quality goods.
SwedishDe skadliga samhällseffekterna på grund av livsmedel av låg kvalitet är jämförbara med effekterna av alkohol och tobak, och reklamen för sådana produkter är hårt reglerad.
The destructive effects of low quality food on society are comparable to that of alcohol and tobacco, whose advertising is heavily regulated.
SwedishPå så sätt skulle man även undvika att produkter av låg kvalitet strömmar in i EU.
These should include an increase in the number of checks carried out on imported goods, which would also prevent any influx of low-quality products into the EU.
SwedishI områden med tobak av låg kvalitet måste vi försöka att hitta alternativ så att bönder i dessa områden kan få inkomster även från andra produkter än tobak.
In areas with low-quality tobacco we will have to try to find alternatives so that the farmers living in these areas can also earn their income from products other than tobacco.
SwedishLåt oss inte konkurrera med frukt som har lågt näringsvärde, med billiga viner av låg kvalitet eller med genmanipulerade livsmedel, vilkas konsekvenser vi fortfarande vet mycket litet om.
Let us not compete with fruit that has little nutritional value, with cheap, low-quality wine or with GM foods, whose consequences we still know little about.
SwedishJag vill också påminna om att ett anständigt och långsiktigt bärkraftigt pensionssystem bara kan bli verklighet om man bekämpar en ekonomi med otrygga låglönejobb av låg kvalitet.
I would also caution that a decent and sustainable pensions system can only be achieved by combating an economy with jobs that are precarious, low paid and of a poor quality.

Liknande översättningar för "av låg kvalitet" på engelska

kvalitet substantiv
av preposition
av adverb
English
låg adjektiv