"av en tillfällighet" - Engelsk översättning

SV

"av en tillfällighet" på engelska

SV

av en tillfällighet [exempel]

volume_up
av en tillfällighet (även: av en slump)
I själva verket flyttades Georgien upp ungefär 70 steg på TI:s lista, och av en tillfällighet flyttades Ryssland ned ungefär 70 platser under samma period.
Indeed, on the TI listing, Georgia went up about 70 places and, by coincidence, around that time, Russia went down about 70 places.

Användningsexempel för "av en tillfällighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv en tillfällighet lyckades inte rådet godkänna parlamentets budgetökningar.
Coincidentally, the Council has failed to approve budget increases for Parliament.
SwedishAv en tillfällighet har jag här Eurostats arbetsmarknadsstatistik.
By chance, I have before me Eurostat's statistics on the economy labour market.
SwedishDet är inte av en tillfällighet som just dessa två hittills har försummats.
It is not by chance that these two have been disregarded up to now.
SwedishVi vet alla att uttrycket ”tjänster i allmänhetens intresse” inte valdes av en tillfällighet.
We all know that the expression ‘services of general interest’ was not chosen by accident.
SwedishDe har lyckats bygga upp en hållbar industri genom sin omsorg, inte av en tillfällighet.
They achieved a sustainable industry by care, not by chance.
SwedishJag inser att dessa mål är ambitiösa, men de är också realistiska, och de har inte satts av en tillfällighet.
Development projects affecting countries, regions or areas are perfectly eligible.
SwedishDetta skedde inte av en tillfällighet, det var en del av en strategisk politisk och administrativ plan.
This did not happen by accident: it was part of a strategic political and administrative plan.
SwedishSom av en tillfällighet kommer de nämnda produkterna från länder i unionen som producerar bananer.
And surprise, surprise, the products concerned come from countries in the Union that produce bananas.
SwedishJag inser att dessa mål är ambitiösa, men de är också realistiska, och de har inte satts av en tillfällighet.
I realise that these objectives are ambitious, but they are also realistic and have not been set by chance.
SwedishAv en tillfällighet spelades händelseförloppet in på film.
SwedishVi vet alla att uttrycket ” tjänster i allmänhetens intresse ” inte valdes av en tillfällighet.
The clear aim is to feed the most lucrative sectors and public services to the greed of the major economic and financial groups.
SwedishNationella oljebolag har alltid varit lönsamma, inte av en tillfällighet och inte bara i fjol, utan under decennier.
National oil companies have always been profitable, not by accident and not just last year, but for decades.
SwedishDetta skedde inte av en tillfällighet, det var en del av en strategisk politisk och administrativ plan.
My first priority – and the overriding public purpose of my presidency – was the enlargement that has reached its culmination this week.
SwedishFör det andra kommer åtgärderna mycket sent: det sker som av en tillfällighet långt efter själva händelserna.
Secondly, the lateness of the proceedings: they have been brought, arbitrarily, a long time after the alleged offences were committed.
SwedishAv en tillfällighet sammanfaller vår debatt om direktivet om arbetstiden med Europadagen den 9 maj.
Ladies and gentlemen, by chance, our debate on the Directive on working time has coincided with the European anniversaries of 9 May.
SwedishAv en tillfällighet ligger samtliga dessa länder i huvudsak i Asien och inte lika mycket av en tillfällighet håller Kina fast vid dollarn.
Coincidentally, those countries are situated mainly in Asia, and, not so coincidentally, China is holding on to the dollar.
SwedishJa, låt den försvinna då, men vid en tidpunkt då det inte längre finns något skäl att den skall finnas kvar – för den finns inte där bara på grund av en tillfällighet.
Let it disappear then, yes, but when it has no more reason to be there – for it is not there on a whim.
SwedishFör exakt ett år sedan antogs ett betänkande om det enhälligt här i parlamentet, och av en tillfällighet var det jag som hade utarbetat det.
Exactly one year ago a report on this was unanimously adopted in this Parliament and it happens to be the case that I was the author of it.
SwedishI själva verket flyttades Georgien upp ungefär 70 steg på TI:s lista, och av en tillfällighet flyttades Ryssland ned ungefär 70 platser under samma period.
Indeed, on the TI listing, Georgia went up about 70 places and, by coincidence, around that time, Russia went down about 70 places.
SwedishAnmärkningar från amerikanskt håll har emellertid visat att information som man erhållit av en tillfällighet trots allt har använts i vissa fall.
However, based on remarks made by America, it has transpired that intelligence received accidentally is, in a number of cases, most definitely used.

Liknande översättningar för "av en tillfällighet" på engelska

tillfällighet substantiv
en pronomen
English
en artikel
English
en tal
en substantiv
English
av preposition
av adverb
English