"av denna anledning" - Engelsk översättning

SV

"av denna anledning" på engelska

SV

av denna anledning {adverb}

volume_up
av denna anledning
Av denna anledning innefattar programmet för 2004 några ofullbordade initiativ.
For this reason, the programme for 2004 includes some uncompleted initiatives.
Av denna anledning föreskrivs en standardnivå inom veterinärsektorn i förslaget.
For this reason, the proposal provides for a standard level in the veterinary sector.
Av denna anledning måste Acta skickas tillbaka till förhandlingsbordet.
For this reason, ACTA will have to be sent back to the negotiating table.

Användningsexempel för "av denna anledning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv denna anledning stöder jag införandet av de två bilagorna till direktivet.
For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
SwedishAv denna anledning innefattar programmet för 2004 några ofullbordade initiativ.
For this reason, the programme for 2004 includes some uncompleted initiatives.
SwedishAv denna anledning är det klokt att införa en klausul om översyn i direktivet.
For that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
SwedishAv denna anledning måste detta förfarande bli ett absolut undantag i framtiden.
For this reason, this procedure must only be an absolute exception in future.
SwedishAv denna anledning skulle jag vilja uttrycka både ett beklagande och en förhoppning.
I would like to take this opportunity to express one regret and voice one hope.
SwedishAv denna anledning föreskrivs en standardnivå inom veterinärsektorn i förslaget.
For this reason, the proposal provides for a standard level in the veterinary sector.
SwedishAv denna anledning bör vi handla nu, och inte lämna människorna i Kosovo i sticket.
This is why we should act now and not leave the people of Kosovo in the lurch.
SwedishAv denna anledning bör mynten vara befriade från nickel, åtminstone i ytlagret.
For this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
SwedishAv denna anledning avser min grupp att stödja vissa av ändringsförslagen från de gröna.
For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
SwedishDet var endast av denna anledning som jag kände att jag kunde rösta för betänkandet.
It is only for this reason that I felt able to vote in favour of the report.
SwedishAv denna anledning är det en kollektiv framgång, och det är precis vad EU kan prestera!
A collective success, therefore, and that is precisely what Europe can achieve!
SwedishAv denna anledning kan vi inte godkänna ändringsförslagen 86, 88, 89, 92, 94 och 110.
For this reason Amendments Nos 86, 88, 89, 92, 94 and 110 are not acceptable.
SwedishAv denna anledning stöder jag innehållet och förslagen i betänkandet av Bernd Lange.
For this reason, I support the contents and the proposals of the report by Mr Lange.
SwedishAv denna anledning har Europeiska unionen aktivt diversifierat sin försörjning.
For this reason the European Union has actively diversified its supply.
SwedishDet är dock också av denna anledning som vi behöver fler EU-institutioner.
However, it is also for this reason that we need more European institutions.
SwedishAv denna anledning är statistik en betydelsefull del av det politiska beslutsfattandet.
For this reason, these statistics represent a significant element of policy making.
SwedishAv denna anledning behöver vi svar på frågor som bekymrar våra medborgare mycket.
For this we need answers to the questions that weigh heavily on the minds of our citizens.
SwedishAv denna anledning skulle jag vilja påpeka att den inre marknaden nu befinner sig i fara.
That is why I would like to point out that the single market is now in danger.
SwedishAv denna anledning röstade jag för förslaget till resolution om stigande livsmedelspriser.
For this reason, I voted for the motion for a resolution on rising food prices.
SwedishAv denna anledning kan jag inte stödja det exportförbud som föreslås i betänkandet.
For this reason I cannot support the export ban proposal in this report.

Liknande översättningar för "av denna anledning" på engelska

denna pronomen
English
av preposition
av adverb
English
anledning substantiv