"av alla sorter" - Engelsk översättning

SV

"av alla sorter" på engelska

volume_up
av alla sorter {adj.} [exempel]
SV

av alla sorter {adjektiv} [exempel]

volume_up
av alla sorter (även: allehanda)
Charles Lullin, morfadern, såg hundratals olika figurer och landskap av alla sorter.
Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.

Användningsexempel för "av alla sorter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishCharles Lullin, morfadern, såg hundratals olika figurer och landskap av alla sorter.
Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.
SwedishAnsikten av alla sorter är lätta att se.
SwedishVi måste vidta de åtgärder, inklusive finansiella, som krävs för en politik som främjar hantering av avfall av alla sorter.
We need to deploy all the resources, financial and otherwise, of a genuine policy for the treatment of wastes of all kinds.
SwedishHur kommer kommissionen att garantera lika villkor för våra finansinstitut av alla sorter och storlekar på den globala marknaden?
How will the Commission ensure a level playing field for our financial institutions of all shapes and sizes in the global marketplace?
SwedishTydligen finns det dock utmaningar av alla sorter som associeras med att göra dessa värderingar framträdande i praktiken och i genomförandet av lagstiftningen.
Obviously, however, there are challenges of all kinds associated with making these values conspicuous in practice and in the implementation of legislation.
SwedishDetta innebär egentligen att vi nu har gjort tämligen stora framsteg och att asbest av alla sorter, biprodukter och produktion, är förbjudet att använda, och detta äntligen efter 25 år.
This actually means that we have made a great deal of progress and that asbestos of any kind, albeit by-products or production, has been banned, and this finally after 25 years.

Liknande översättningar för "av alla sorter" på engelska

alla pronomen
alla adjektiv
av preposition
av adverb
English
av alla medel