"av alla medel" - Engelsk översättning

SV

"av alla medel" på engelska

SV

av alla medel [exempel]

volume_up
av alla medel (även: på något sätt)

Användningsexempel för "av alla medel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste använda oss av alla medel för att höja tribunalens kvalitet.
We must do everything within our power to improve the quality of the tribunal.
SwedishMen 80 procent av alla medel spenderas faktiskt av medlemsstaterna.
But 80% of all the funds are actually spent by the Member States.
SwedishGällande åtgärder så kan vi faktiskt använda oss av alla medel som finns tillgängliga för tillfället.
On the measures: we can actually use all the tools that we have available at the moment.
SwedishÖkat budgetstöd kräver en effektiv parlamentarisk granskning av alla medel som utlovats och betalats.
More budgetary support requires efficient parliamentary scrutiny of all funds promised and paid.
SwedishDet är i det perspektivet man måste arbeta och det franska ordförandeskapet vill dra nytta av alla medel - nationella, gemenskapsrelaterade, mellanstatliga - för att lyckas.
This is the approach that must inform our work, and the French Presidency hopes to mobilise all necessary means - national, Community and intergovernmental - to succeed.
SwedishAlla ansträngningar görs för att få ett godkännande av alla medel och all kapacitet, för att därigenom undvika ett dubbelarbete som kan innebära tilläggsutgifter när det gäller försvaret.
Every effort is being made to ensure effective use of all the assets and capabilities and to avoid the duplication which could lead to additional defence costs.
SwedishVi kommer att använda oss av alla medel vi har för att förhindra detta.
Let me conclude, Madam President, by saying that the European Union will not tolerate violence against women in any form and we will use every avenue we can to prevent it.

Liknande översättningar för "av alla medel" på engelska

medel substantiv
medel adjektiv
English
alla pronomen
alla adjektiv
av preposition
av adverb
English