"autonomi" - Engelsk översättning

SV

"autonomi" på engelska

EN

"autonomy" på svenska

volume_up
autonomy {substantiv}
SV

autonomi {utrum}

volume_up
En sådan förebild för autonomi gynnar inte bara minoriteten, utan även majoriteten.
Such a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
Enligt dem skall parternas självständighet och autonomi respekteras.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
Rätten till autonomi är enligt FN: s stadga en av folkens omistliga civila rättigheter.
According to the UN Charter, autonomy is one of the inalienable civil rights of peoples.
EN

autonomy {substantiv}

volume_up
autonomy
Such a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
En sådan förebild för autonomi gynnar inte bara minoriteten, utan även majoriteten.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
Enligt dem skall parternas självständighet och autonomi respekteras.
According to the UN Charter, autonomy is one of the inalienable civil rights of peoples.
Rätten till autonomi är enligt FN: s stadga en av folkens omistliga civila rättigheter.
autonomy (även: independence)
Are we on the side of token autonomy or real autonomy?
Stöder vi symboliskt självstyre eller verkligt självstyre?
Secondly, we must not undermine the message: 'autonomy but not independence '.
För det andra får vi inte underminera budskapet: " Självstyre, men inte självständighet
Already in 1925, Estonia adopted an act of cultural autonomy for ethnic minorities.
Redan 1925 antog Estland en lag om kulturellt självstyre för etniska minoriteter.
We saw fit to maintain these priorities but give them autonomy.
Vi ansåg det lämpligt att bevara dessa prioriteringar, men att ge dem självbestämmanderätt.
We should also do our best to give as much autonomy as we can to schools and colleges.
Vi bör också göra vårt bästa för att ge skolor och högskolor så stor självbestämmanderätt som möjligt.
Since 1989, the autonomy for the large Hungarian-speaking minority has also been driven back considerably.
Sedan 1989 har även den stora ungersktalande minoritetens självbestämmanderätt inskränkts betydligt.

Användningsexempel för "autonomi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn sådan förebild för autonomi gynnar inte bara minoriteten, utan även majoriteten.
Such a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
SwedishMed tanke på parlamentets karaktär bör det emellertid behålla sin autonomi.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
SwedishVi förväntar oss en utgång som främjar kulturell autonomi och mänskliga rättigheter i Tibet.
We expect an outcome that boosts cultural autonomy and human rights in Tibet.
SwedishRätten till autonomi är enligt FN: s stadga en av folkens omistliga civila rättigheter.
According to the UN Charter, autonomy is one of the inalienable civil rights of peoples.
SwedishVi anser att tibetanerna skall ha den autonomi som de själva eftersträvar.
We think that the Tibetans should have the autonomy that they themselves are striving for.
SwedishDet är kommissionens avsikt att fortsätta att respektera denna autonomi.
For its part, the Commission will continue to respect this independence.
SwedishEnligt dem skall parternas självständighet och autonomi respekteras.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
SwedishI Xinjiang, uigurernas region, finns inte mer kulturell autonomi än i Tibet.
In Xinjiang, the region of the Uighurs, there is just as little cultural autonomy as in Tibet.
SwedishErt land har undertecknat Korfuprotokollet 1914, som talar om autonomi i norra Epirus.
Your country signed the Corfu Protocol of 1914, which refers to autonomy in northern Epirus.
SwedishVissa vill förbjuda alla former av autonomi eftersom de hävdar att det skulle splittra EU.
Some would like to ban all forms of autonomy because they claim this would fragment the EU.
SwedishVi ser verkligen med allvar på principen om parternas autonomi.
We take the principle of the autonomy of the partners very seriously indeed.
SwedishOm detta självbestämmande sedan kallas autonomi eller något annat är av underordnad betydelse.
It is not so important whether this self-determination is called autonomy or by another name.
SwedishJag tycker att det är en konstig autonomi varvid den högsta autonomin är att ge upp autonomin.
I find it a strange autonomy where surrendering autonomy is actually the highest form of autonomy.
SwedishKosovos autonomi var en konstituerande del av Jugoslaviens författning, det forna Jugoslaviens.
The autonomy of Kosovo was a constituent part of the constitution of Yugoslavia before it broke up.
SwedishDe sistnämnda är förbehållna medlemsstaternas arbetsrätt och arbetsmarknadsparternas autonomi.
These are subject to the employment law of the Member States and the autonomy of the social partners.
SwedishGör det brittiska ordförandeskapet en åtskillnad mellan goda och dåliga former för autonomi?
Does the UK Presidency divide autonomy into good and bad?
SwedishI många år har Hans Helighet varit intresserad inte av en oberoende stat, utan av tibetansk autonomi.
For years, His Holiness has been interested not in an independent state, but in Tibetan autonomy.
SwedishI vår resolution talar vi om en kulturell och religiös autonomi.
The joint motion for a resolution refers to the cultural and religious autonomy of the Tibetan people.
SwedishOrdföranden tycks anse att Kosovos autonomi är viktig.
The President appears to consider the autonomy of Kosovo important.
SwedishFinns det några bestämmelser som möjliggör en sådan administrativ autonomi för hela systemet?
Is there some sort of provision which will allow the system as a whole to have this administrative autonomy?

Synonymer (engelska) till "autonomy":

autonomy