"automatik" - Engelsk översättning

SV

"automatik" på engelska

SV

automatik {utrum}

volume_up
automatik (även: automation, automatisering)
automatik
Målet för de förhandlingar som inleddes den 3 oktober 2005 är ett fullvärdigt EU-medlemskap för Turkiet, och processen är till sin själva natur förutsättningslös och utan automatik.
The goal of the negotiations started on 3 October 2005 is full EU membership of Turkey, and by its very nature it is an open-ended process with no automatism.

Användningsexempel för "automatik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPartnerskap innebär dock inte med automatik fullt medlemskap i Europeiska unionen.
Partnership, however, does not automatically mean full membership of the European Union.
SwedishFörutsättningarna finns, men det innebär inte per automatik att vi kommer att lyckas.
The prerequisites are there, but this does not automatically mean that we will succeed.
SwedishDe vill nu att en resolution antas som ger dem möjlighet att bruka våld med automatik.
They now want to adopt a resolution that would allow them automatic recourse to force.
SwedishDetta går enbart via denna automatik, som måste finnas inbyggd i den första pelaren.
It can only be done by this automatic procedure, which must be integrated into the first pillar.
SwedishVissa säger sig vara besvikna över att beslutsfattandet inte sker mer med automatik.
Some people claim to be disappointed that there is not more automaticity in the decision making.
SwedishBåde pålitligare och högre grad av automatik och, som Beysen säger, "även internationellt".
Both more reliably and automatically and also, as Mr Beysen says, "internationally as well".
SwedishStatistiken bör tas fram med så hög grad av automatik som möjligt.
What we want is to be able to obtain really efficient data rapidly.
SwedishMan undviker överdrifterna och undanröjer den automatik som präglat vissa åtgärder.
Certain measures which were automatic are now no longer so, while care has been taken not to over-react.
SwedishPartnerskap innebär dock inte med automatik fullt medlemskap i Europeiska unionen.
   – Madam President, I want to pay tribute to Mr Oostlander’ s report and to him for seeking compromises.
SwedishDet är inte någon ren formsak och sker inte heller med någon automatik.
And we do mean passed, not just automatically rubberstamped.
SwedishLagstiftning skapar inte per automatik jämställdhet.
Legislation does not automatically generate equality.
SwedishSåledes måste den asiatiska ekonomiska nedgången med automatik slå ned i dessa länders bytesbalans.
The Asian economic downswing will, therefore, necessarily be reflected in these countries' current account balances.
SwedishSåledes måste den asiatiska ekonomiska nedgången med automatik slå ned i dessa länders bytesbalans.
The Asian economic downswing will, therefore, necessarily be reflected in these countries ' current account balances.
SwedishI viss utsträckning agerar de fortfarande per automatik.
SwedishDet ligger därför per automatik utanför mitt ämbetsområde och jag måste avvakta rättsinstansernas beslut.
That is therefore automatically outside my mandate and I will have to await the decision of the judicial authorities.
SwedishBåde pålitligare och högre grad av automatik och, som Beysen säger, " även internationellt ".
The final area, Commissioner, is to look at ways in which we can work with you as a Parliament to speed up the approval of the process.
Swedish[framkallade aborter] godtas inte heller i Nederländerna med automatik.
Progressive activism is testing the boundaries of the law. is not automatically accepted in the Netherlands either.
SwedishMer automatik är exakt vad vi föreslår.
Well, more automaticity is exactly what we propose.
SwedishProgressiv aktivism testar lagens gränser. [ framkallade aborter ] godtas inte heller i Nederländerna med automatik.
Progressive activism is testing the boundaries of the law. is not automatically accepted in the Netherlands either.
SwedishAlla stater kan potentiellt kränka mänskliga rättigheter, och därför kan inget land per automatik betraktas som säkert.
Any State can potentially infringe human rights, and no country can therefore automatically be regarded as safe.