"autokorrigering" - Engelsk översättning

SV

"autokorrigering" på engelska

SV

autokorrigering {utrum}

volume_up
autokorrigering
Din text korrigerades av AutoKorrigering: ett minustecken har ersatts av ett tankstreck.
AutoCorrect has modified your text and minus signs have been replaced with dashes.
Reglerna definierar du under Verktyg - AutoKorrigering.
The rules can be defined under Tools - AutoCorrect.
I dialogrutan AutoKorrigering kan du anpassa den automatiska korrigeringsfunktionen efter dina behov.
In the AutoCorrect dialog you can adapt the automatic correction function to your requirements.

Användningsexempel för "autokorrigering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDin text korrigerades av AutoKorrigering: ett minustecken har ersatts av ett tankstreck.
AutoCorrect has modified your text and minus signs have been replaced with dashes.
SwedishHär öppnar du en dialogruta där du kan ändra inställningarna för vald AutoKorrigering.
Click here to open a dialog where you can modify the AutoCorrect settings.
SwedishDu kan öppna ersättningstabellen via Verktyg - AutoKorrigering / AutoFormat och fliken Ersättning.
To call up this table, choose Tools - AutoCorrect/AutoFormat - Replace tab.
SwedishDen här ersättningen definieras under meny Verktyg - AutoKorrigering, fliken Ersättning.
This replacement is defined in Tools - AutoCorrect Replace tab.
SwedishSkrivfel som " ORd " korrigeras till "Ord " av AutoKorrigering.
Typing errors such as " WOrd " have been corrected by the AutoCorrect function to " Word ".
SwedishI dialogrutan AutoKorrigering kan du anpassa den automatiska korrigeringsfunktionen efter dina behov.
In the AutoCorrect dialog you can adapt the automatic correction function to your requirements.
SwedishHär definierar du de undantag när AutoKorrigering inte ska göra några ändringar i texten.
Define the exceptions for the AutoCorrect function.
SwedishPosterna AutoKorrigering, AutoText, Basic, Dokumentmallar samt Gallery kan innehålla mer än en sökvägsangivelse.
The entries AutoCorrect, AutoText, Basic, Templates and Gallery may indicate more than one path.
SwedishI dialogrutan AutoKorrigering klickar du på fliken Alternativ.
In the AutoCorrect dialog, select the Options tab.
SwedishReglerna definierar du under Verktyg - AutoKorrigering.
The rules can be defined under Tools - AutoCorrect.
SwedishVälj kommandot Verktyg - AutoKorrigering / AutoFormat.
SwedishUnder Verktyg - AutoKorrigering / AutoFormat ska alternativet Använd ersättningstabell på fliken Alternativ vara markerat.
The Use replacement table needs to be activated on the Options tab under Tools - AutoCorrect/AutoFormat.
SwedishDin text korrigerades av AutoKorrigering: textattributen fet och / eller understruken har tilldelats automatiskt.
AutoCorrect has corrected your text and the text attributes bold and / or underline have been automatically applied.
SwedishDin text korrigerades av AutoKorrigering: dubbla citattecken har ersatts av typografiska citattecken.
Your text was corrected by Autocorrect in such a way that double quotation marks were replaced by typographical quotation marks.
SwedishI AutoKorrigering kan du ta med ramar, grafik och OLE-objekt, som är integrerade som tecken i texten.
You are able to include Frames, Graphics and OLE objects which have been embedded into the text as characters in the AutoCorrect.
SwedishDin text har korrigerats av AutoKorrigering: enkla citattecken har ersatts av typografiska citattecken.
You text was corrected by Autocorrect in such a way that single quotation marks were replaced by typographical quotation marks.
SwedishVälj Verktyg - AutoKorrigering / AutoFormat.
SwedishDin text korrigerades av AutoKorrigering: flera mellanslag efter varandra har sammanfattats till ett enda mellanslag.
AutoCorrect has corrected your text so that the multiple spaces you have entered, have now been reduced to one single space.
SwedishDe automatiska numreringarna från AutoKorrigering används inte på mallarna som finns i kategorin " Formatmallar specialområden " i Stylist.
The AutoNumbering of AutoCorrect is not applied to the Styles listed in the Stylist under " Special Styles ".
SwedishAv m2 blir det automatiskt m² om det här ersättningsparet finns under fliken Ersättning under Verktyg - AutoKorrigering / AutoFormat.
m2 automatically becomes m², if this replacement pair is entered under Tools - AutoCorrect/AutoFormat on the Replace tab.