"auktoritär regim" - Engelsk översättning

SV

"auktoritär regim" på engelska

SV

auktoritär regim {utrum}

volume_up
1. politik
auktoritär regim
Ingen diktatur, ingen auktoritär regim är stabil i sig själv.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
Vi måste först och främst fördöma att en skrämmande auktoritär regim förstör ett land.
What we must first condemn is the destruction of a country by an appalling authoritarian regime.
Vi talar nu inte om de demokratier som uppstått ur en tidigare auktoritär regim.
Let us not talk now about those democracies which are just emerging from what was previously an authoritarian regime.

Användningsexempel för "auktoritär regim" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste först och främst fördöma att en skrämmande auktoritär regim förstör ett land.
What we must first condemn is the destruction of a country by an appalling authoritarian regime.
SwedishFör varje framgångshistoria om en auktoritär regim i Ostasien finns det ett motsvarande misslyckande.
For each of these successful authoritarian governments in East Asia, there's a matched failure.
SwedishVi talar nu inte om de demokratier som uppstått ur en tidigare auktoritär regim.
Let us not talk now about those democracies which are just emerging from what was previously an authoritarian regime.
SwedishIngen diktatur, ingen auktoritär regim är stabil i sig själv.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
SwedishDet är en auktoritär regim, personfixerad, där oppositionen inte har någon möjlighet att uttrycka sig.
It is an authoritarian, personality-centred regime, in which the opposition has no chance to express itself.
SwedishEU planerar att skicka 1 500 soldater till Afrikas tredje största nation, ett land med en auktoritär regim.
The EU is planning to send 1 500 soldiers to Africa’s third largest nation, a country with an authoritarian regime.
SwedishEU planerar att skicka 1 500 soldater till Afrikas tredje största nation, ett land med en auktoritär regim.
The EU is planning to send 1 500 soldiers to Africa’ s third largest nation, a country with an authoritarian regime.
SwedishMugabes regim är auktoritär och korrumperad.
The Mugabe regime is authoritarian and corrupt.
SwedishEn framgång nåddes visserligen under 2003, nämligen avlägsnandet av en auktoritär regim som destabiliserade hela regionen.
One success was certainly achieved in 2003, namely the removal of an authoritarian regime that was destabilising the entire region.
SwedishFör närvarande stöder Kina medvetet varenda auktoritär regim i världen, från Myanmar till Vitryssland och Sudan.
Currently, China is deliberately supporting each and every one of the authoritarian regimes in the world, from Burma through to Belarus and Sudan.
SwedishLibyen har alltjämt en auktoritär regim. Landets befolkning åtnjuter inte grundläggande mänskliga rättigheter och dödsstraff är vanligt förekommande.
Libya remains an authoritarian regime, its population does not enjoy basic human rights, and capital punishment is regularly carried out.
SwedishVårt åtagande, fru vice kommissionsledamot, både kan och måste vara att förhindra att Kirgizistan går mot fundamentalism och en ny auktoritär regim.
Our undertaking, Commissioner, can and must be to prevent this country from swinging towards fundamentalism and a new authoritarian regime.
SwedishDet som gör att samarbetet med Uzbekistan är en så stor skandal är att landet styrs av en auktoritär regim som framför allt bär ansvar för massakern i Andijan.
Although Mr Jarzembowski had produced a substantial and sound package of amendment proposals, there was insufficient support for them.
SwedishDetta underlättades av att Litauen i ungefär 14 år hade haft en auktoritär regim som hade avskaffat demokrati och fria val.
This was facilitated by the fact that - let us say that for 14 years Lithuania had been under an authoritarian regime, which had quashed democracy and abolished free elections.
SwedishMed tanke på att det är en auktoritär regim måste vi räkna med möjligheten att den utgör ett hot mot andra länder, framför allt de närliggande.
In view of the fact that it is an authoritarian regime, we have to reckon with the possibility of its posing a threat to other countries, in particular, neighbouring ones.
SwedishDet lider på grund av en auktoritär regim som leder en ekonomi i spillror, och det är till de värden EU representerar som detta folk sätter sitt hopp.
It is suffering as a result of an authoritarian regime presiding over a ruined economy and it is in the values of the European Union that these people are putting their hope.
SwedishJämte den islamiska tron har Syrien, Bahrain och Jemen en sak gemensamt: en auktoritär regim, vare sig härskaren är en kung, en president eller Assadklanen.
As well as the Islamic faith, Syria, Bahrain and Yemen have one thing in common: an authoritarian regime, regardless of whether the ruler is a king, a president or the Assad clan.

Liknande översättningar för "auktoritär regim" på engelska

auktoritär adjektiv
regim substantiv
English