SV

auktoritär {adjektiv}

volume_up
Ryssland är en auktoritär stat med en alltmer aggressiv utrikespolitik.
Russia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
Turkiet är ett islamiskt land med en företrädesvis auktoritär och patriarkal kultur.
Turkey is an Islamic country with a predominantly authoritarian and patriarchal culture.
För ögonblicket har Ryssland i allt väsentligt blivit en auktoritär stat.
At this point, Russia has become essentially an authoritarian state.

Användningsexempel för "auktoritär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRyssland är en auktoritär stat med en alltmer aggressiv utrikespolitik.
Russia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
SwedishTurkiet är ett islamiskt land med en företrädesvis auktoritär och patriarkal kultur.
Turkey is an Islamic country with a predominantly authoritarian and patriarchal culture.
SwedishTrots alla brister är Ryssland ändå en demokrati, om än en alltmer auktoritär sådan.
Russia, for all its faults, remains a democracy, albeit an increasingly authoritarian one.
SwedishI förra månaden gjorde sig Kirgizistan av med en auktoritär ledare efter ett orättvist val.
Last month, Kyrgyzstan disposed of an authoritarian leader following unfair elections.
SwedishFör ögonblicket har Ryssland i allt väsentligt blivit en auktoritär stat.
At this point, Russia has become essentially an authoritarian state.
SwedishOch det finns en auktoritär figur i hörnet bakom katedern som vet alla svaren.
And there's an authority figure in the corner behind the teacher's desk who knows all the answers.
SwedishVi måste först och främst fördöma att en skrämmande auktoritär regim förstör ett land.
What we must first condemn is the destruction of a country by an appalling authoritarian regime.
SwedishFör varje framgångshistoria om en auktoritär regim i Ostasien finns det ett motsvarande misslyckande.
For each of these successful authoritarian governments in East Asia, there's a matched failure.
SwedishDe har gått från planekonomi till marknadsekonomi och från auktoritär kontroll till demokrati.
They have moved from a planned economy to a market economy and from authoritarian control to democracy.
SwedishVi talar nu inte om de demokratier som uppstått ur en tidigare auktoritär regim.
Let us not talk now about those democracies which are just emerging from what was previously an authoritarian regime.
SwedishIngen diktatur, ingen auktoritär regim är stabil i sig själv.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
SwedishI förra månaden gjorde sig Kirgizistan av med en auktoritär ledare efter ett orättvist val.
There are however further aspects of the uprising in Kyrgyzstan that distinguish it from others of its kind.
SwedishRegimen är politiskt auktoritär men har en liberal inställning till ekonomi, religion och seder.
The regime is politically authoritarian, yet has a liberal attitude to the economy, religion and customs.
SwedishVi vill inte att Ryssland ska gå i en auktoritär riktning.
We do not want Russia to go in an authoritarian direction.
SwedishDet är varken genom att krypa för aktieägarna eller genom att pumpa in en auktoritär nationalistisk populism...
Neither by bowing down to shareholders nor by injecting authoritarian nationalist populism...
SwedishDet är en auktoritär regim, personfixerad, där oppositionen inte har någon möjlighet att uttrycka sig.
It is an authoritarian, personality-centred regime, in which the opposition has no chance to express itself.
SwedishPå detta sätt införs en auktoritär federalism.
In this way, an authoritarian federalism is established.
SwedishEU planerar att skicka 1 500 soldater till Afrikas tredje största nation, ett land med en auktoritär regim.
The EU is planning to send 1 500 soldiers to Africa’s third largest nation, a country with an authoritarian regime.
SwedishJag ska ge er en väldigt kort lista med anledningar till att auktoritär debatt faktiskt kan hjälpa diktatorerna.
I'll just give you a very short list of reasons why authoritarian deliberation may actually help the dictators.
SwedishEU planerar att skicka 1 500 soldater till Afrikas tredje största nation, ett land med en auktoritär regim.
The EU is planning to send 1 500 soldiers to Africa’ s third largest nation, a country with an authoritarian regime.