"attraktion" - Engelsk översättning

SV

"attraktion" på engelska

SV

attraktion {utrum}

volume_up
Det turistmål eller den attraktion som har mest uppblåsta besökssiffror anses vara bäst.
The resort or attraction boasting the highest number of visitors is considered to be the best.
Låt de få fortsätta att vara en naturlig attraktion för vissa platser eller regioner, men utan Europeiska unionens stöd.
Let them remain a natural attraction of particular places or regions, but without the support of the European Union.
När det gäller fysisk attraktion tror folk i allmänhet att man vid första anblick vet om man tycker om någon.
People believe that when we deal with physical attraction, we see somebody, and we know immediately whether we like them or not, attracted or not.
Alla dessa faktorer kommer att öka inlandssjöfartens konkurrenskraft och attraktion.
All of these factors will enhance the competitiveness and appeal of inland waterway transport.
attraktion (även: begär, åtrå)
volume_up
appetence {substantiv} [ovanl.]

Användningsexempel för "attraktion" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlla dessa faktorer kommer att öka inlandssjöfartens konkurrenskraft och attraktion.
All of these factors will enhance the competitiveness and appeal of inland waterway transport.
SwedishDet turistmål eller den attraktion som har mest uppblåsta besökssiffror anses vara bäst.
The resort or attraction boasting the highest number of visitors is considered to be the best.
SwedishDet turistmål eller den attraktion som har mest uppblåsta besökssiffror anses vara bäst.
Tourism nowadays has changed into the pursuit of instant pleasure.
SwedishAlla dessa faktorer kommer att öka inlandssjöfartens konkurrenskraft och attraktion.
Consultation is necessary, and I should like to urge the Commissioner to involve the inland navigation sector in this technical process.
SwedishLåt de få fortsätta att vara en naturlig attraktion för vissa platser eller regioner, men utan Europeiska unionens stöd.
Let them remain a natural attraction of particular places or regions, but without the support of the European Union.
SwedishPolitiken är ganska bristfällig när det gäller strävanden, attraktion och liv, och det är väldigt tråkigt för medborgarna i EU.
It is all rather lacking in ambition, attractiveness and life, and that is a great shame for the people of Europe.
SwedishNär det gäller fysisk attraktion tror folk i allmänhet att man vid första anblick vet om man tycker om någon.
People believe that when we deal with physical attraction, we see somebody, and we know immediately whether we like them or not, attracted or not.
SwedishI turistländerna är kulturen i sina olika uttryck ytterligare en attraktion och då inte minst för de besökande personerna.
In countries visited by tourists, culture in all its manifestations is an additional attraction (and not the least) for those visitors.
SwedishEn av de mest uppmuntrande upptäckterna när det gäller njutningens psykologi är att attraktion är mer än bara det fysiska utseendet.
Maybe one of the most heartening findings from the psychology of pleasure is there's more to looking good than your physical appearance.
SwedishJag är dock en sansad person - tro det eller ej - och jag tror att det finns gränser för hur mycket attraktion och fascination man klarar av.
However, I am a man of moderation - believe it or not - and I believe that there are certain limits to how much attraction and fascination a man can take.
SwedishAv historiska, politiska och kulturella skäl har detta förhållande alltid vacklat mellan tillit och misstänksamhet, mellan attraktion och motvilja.
For historical, political and cultural reasons, this relationship has always oscillated between trust and suspicion, between attraction and repulsion.

Synonymer (svenska) till "attraktion":

attraktion