"attitydförändring" - Engelsk översättning

SV

"attitydförändring" på engelska

SV

attitydförändring {utrum}

volume_up
attitydförändring
volume_up
change of attitude {substantiv} (to adopt a different attitude)
Det är en grundläggande attitydförändring som bör betonas.
This is a fundamental change in attitude which should be emphasised.
Utan en attitydförändring kommer ETI inte att spela någon roll.
Without a change in attitude, Mr President, the EIT will not make any difference.
Jag anser att det krävs ett regeringsskifte i Irland och en attitydförändring i Europeiska rådet.
I believe that there needs to be a change of government in Ireland and a change of attitude in the European Council.
attitydförändring

Användningsexempel för "attitydförändring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan kan alltså se en enorm attitydförändring under de två senaste årtiondena.
So you could see a huge change in attitudes in the space of two decades.
SwedishUtan en attitydförändring kommer ETI inte att spela någon roll.
Without a change in attitude, Mr President, the EIT will not make any difference.
SwedishPå så sätt kan man uppnå en bestående attitydförändring, men det sker inte på tio år.
This is the way to achieve a permanent change of mentality. It cannot be quickly engineered within ten years.
SwedishDet är en grundläggande attitydförändring som bör betonas.
This is a fundamental change in attitude which should be emphasised.
SwedishDet är dags att det sker en attitydförändring på europeisk nivå.
It is high time to rethink our approach Europe-wide.
SwedishDet behövs en samhällsomfattande attitydförändring.
We need to change our pattern of thought right across the board.
SwedishFramför allt är det mycket viktigt att framhålla behovet av en attitydförändring bland oss andra européer.
Above all, it is most important to emphasise the need for a change in attitudes among us other Europeans.
SwedishJag anser att det krävs ett regeringsskifte i Irland och en attitydförändring i Europeiska rådet.
I believe that there needs to be a change of government in Ireland and a change of attitude in the European Council.
SwedishSkälet till detta var inte en automatisk attitydförändring, utan en snabbt växande kvinnorörelse i Sydkorea.
The reason for this was not an automatic change in awareness, but the rapidly growing women's movement in South Korea.
SwedishDet räcker inte med regeringsåtgärder utan det är också nödvändigt men en gradvis attitydförändring i samhället.
Government activity is not enough for this to happen; a gradual shift in attitude is necessary within society as well.
SwedishDetta bör också få till stånd en attitydförändring hos budgivare från hela världen och från tillverkarna av generiska läkemedel.
It should also make for a change in stance from bidders from around the world and from the generic drug producers.
SwedishTurkiet genomgår för närvarande en radikal förändringsprocess, som – enligt Camiel Eurlings beskrivning – innefattar en snabb attitydförändring.
We also expect Turkey to sign a protocol extending the Association Agreement to all 25 Member States.
SwedishPå så vis kan vi förhoppningsvis vid något stadium få till en attitydförändring och ett upphörande av dessa avskyvärda handlingar.
In that way, hopefully, at some stage, we may get a change of attitude and an elimination of this abominable practice.
SwedishVi behöver en attitydförändring.
SwedishJag anser att vi i Europa bör inta en strängare hållning gentemot hans beteende om vi skall kunna försäkra oss om en attitydförändring.
I believe that we in Europe should adopt a more severe approach towards his behaviour if we are to secure a change in attitude.
SwedishInledandet av ett samarbete i år mellan de 27 länderna om deras budgetprioriteringar utgör i sig en viktig attitydförändring.
The establishment, this year, of cooperation between the 27 on their budgetary priorities constitutes, in itself, a major shift in attitude.
SwedishJag tror att vi kan se en attitydförändring, även om denna förändring ännu inte helt och hållet har omsatts till konkreta beslut.
I think that we can all see a change of attitude even if this change of attitude has not yet fully been translated into concrete decisions.
SwedishI betänkandet ser man det som nödvändigt att det sker en attitydförändring gentemot romerna, jag menar betänkandet av Wiersma.
The report - and I am referring to that by Mr Wiersma now - considers a fundamental change of attitude with regard to the Roma to be essential.
SwedishJag är ytterst oroad över attitydförändringen och över att vår analys av Köpenhamnskonferensen mycket väl kan leda till en attitydförändring.
I am most concerned by the change in attitude, and the fact that our analysis of Copenhagen may well lead to a change in attitude.
SwedishDet behövs en verklig attitydförändring, men också en kraftfull och tydlig lagstiftning om vi skall skapa lika möjligheter i arbetslivet.
A genuine change in attitude is needed, but also clear and vigorous legislation if we are to create equal opportunities in working life.