"attityder" - Engelsk översättning

SV

"attityder" på engelska

EN
EN
SV

attityder {pluralis}

volume_up
attityder (även: ställningar)

Användningsexempel för "attityder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSyftet med våra initiativ är därför också att förändra attityder och beteenden.
The aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
SwedishDagens könsstrukturer och attityder spelar en viktig roll i detta misslyckande.
The current gender structures and attitudes play an important role in this failure.
SwedishOm vi står här och inte gör något finner vi oss i dessa odemokratiska attityder.
If we stand here and do nothing, we condone these undemocratic attitudes.
SwedishDet handlar om attityder och kunskap om djur och om hur djuren skall må bra.
It is about attitudes and knowledge of animals and about how animals must feel well.
SwedishDetta kommer att kräva en förändring av kultur, attityder och förfaranden.
This is going to take a change of culture and attitude as well as procedures.
SwedishSådana attityder äventyrar Europaparlamentets framtida uppdrag i andra länder.
Such attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
SwedishHur djur behandlas är även en fråga om människors attityder och värderingar.
How animals are treated is also a matter of people' s attitudes and values.
SwedishAttityder förändras långsamt, och bara om den verkliga situationen förbättras.
Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
SwedishHur djur behandlas är även en fråga om människors attityder och värderingar.
How animals are treated is also a matter of people's attitudes and values.
SwedishDessa kompetenser definieras som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.
These competences are defined as a combination of knowledge, skills and attitudes.
SwedishDet krävs en förändring av mentalitet och attityder hos alla berörda parter.
We need a change in mentality and attitude from everyone involved.
SwedishDet handlar om attityder och hur lagar och regler tillämpas i praktiken.
Transparency is about attitudes and about how laws and regulations are applied in practice.
SwedishVar god och stryk dessa farliga attityder från era strategidokument.
Please eliminate these dangerous attitudes from your strategy documents.
SwedishMånga har sagt att ett viktigt inslag i integreringen är förändrade attityder i samhället.
Many people have pointed out how important a change in social attitudes is to integration.
SwedishSådana attityder måste demaskeras och kraftfullt fördömas i Europaparlamentet.
Such attitudes need to be unmasked and vigorously condemned within the European Parliament as well.
SwedishDetta förutsätter förändringar på arbetsplatserna både vad gäller attityder och arbetsorganisation.
This will require changes at work both in attitudes and in the organisation of work.
SwedishDessa initiativ är mycket betydelsefulla för att ändra människors attityder.
These initiatives are vital to changing people' s attitudes.
SwedishDe och endast de kan förändra mentalitet och attityder.
Those are the only means by which we can change people's mentality and attitude.
SwedishDessa initiativ är mycket betydelsefulla för att ändra människors attityder.
These initiatives are vital to changing people's attitudes.
SwedishTanken med Europaåren är att lyfta fram vissa ämnen, stimulera till debatt och förändra attityder.
The aim is to raise awareness of certain topics, encourage debate and change attitudes.

Synonymer (svenska) till "attityd":

attityd