SV

attest {neutrum}

volume_up
attest (även: bevittnande)
EN

to attest [attested|attested] {verb}

volume_up
1. allmänt
Having scrutinised its operations, we can attest that the EBRD performs well in fulfilling its current mandate.
Efter att ha granskat dess verksamhet kan vi intyga att EBRD har fullgjort sitt nuvarande mandat på ett bra sätt.
I have nothing against private insurance companies, as Mr Karas can attest, but the government should be able to put sufficient conditions in place.
Jag har inget emot privata försäkringsbolag, vilket Othmar Karas kan intyga, men regeringen måste skapa tillräckliga förutsättningar för detta.
However, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest.
Allmän- och affärsflyget bidrar dock påtagligt till ekonomisk tillväxt, särskilt på regional nivå som vi i nordöstra England kan intyga.
Although the Court attests the reliability of the commitment appropriations and of the administrative expenditure, it does not do this in respect of the other items of expenditure.
Detta visar tydligt de nya prioriteringar som kommissionen och medlemsstaterna måste göra för att förbättra den finansiella förvaltningen.
to attest (även: to witness)
   I can attest to all the positive things that have been said about Tunisia, a country where I worked as a medical doctor during the term of President Bourguiba.
   – Jag kan vittna om alla positiva saker som har sagts om Tunisien, ett land där jag arbetade som läkare under President Bourguibas tid vid makten.
to attest
to attest (även: to certify)
to attest (även: to vow)
2. militärt
to attest (även: to enlist)
3. språkvetenskap
4. näringsliv
We should not be attesting to the safety of nuclear power plants: we have to investigate what exactly the risks are and not give people a false sense of security.
Vi borde inte bestyrka kärnkraftverkens säkerhet. Vi måste i stället utreda exakt vilka risker som finns och inte ge människor en falsk trygghetskänsla.

Användningsexempel för "attest" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBeviljande av ansvarsfrihet är detsamma som att utfärda en attest för gott styre.
To grant discharge is, when all is said and done, to grant a certificate of good management.
SwedishVi anser heller inte att det finns behov av en attest med "europeiskt kvalitetsmärke " eller en "europeisk status " för unga volontärer.
We also do not think that there is a need for a certificate with a 'European quality seal' or a 'European statute' for young volunteers.
SwedishVi anser heller inte att det finns behov av en attest med " europeiskt kvalitetsmärke " eller en " europeisk status " för unga volontärer.
We also do not think that there is a need for a certificate with a 'European quality seal ' or a 'European statute ' for young volunteers.

Synonymer (engelska) till "attestant":

attestant