"attentat" - Engelsk översättning

SV

"attentat" på engelska

EN
SV

attentat {neutrum}

volume_up
attentat (även: försök, angrepp)
Det attentat han utsatts för förvånar mig inte.
The murder attempt of which he was victim does not surprise me.
Kartellerna har utfört attentat mot mig och min familj.
Attempts have been made on me and my family by the cartels.
Varje attentat, varje terroristattack är en ny chock, inte bara för algerierna utan även för Europa.
Each attempted assassination and each terrorist attack is a blow, not only for Algeria, but also for Europe.

Användningsexempel för "attentat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOckså jag är orolig över den aktuella vågen av attentat mot kristna i Orissa.
I too express my concern about the recent wave of attacks on Christians in Orissa.
SwedishFörövarna bakom dessa attentat avtjänar just nu sina straff i spanska fängelser.
The perpetrators of these attacks are all currently serving sentences in Spanish prisons.
SwedishAttentat mot religiösa samfund är alltid oförsvarliga oavsett var de äger rum.
Attacks against religious communities are always indefensible everywhere they take place.
SwedishBirdal hade begärt frigivning av hälsoskäl, efter det att han utsatts för ett attentat.
Mr Birdal had asked to be released on health grounds, after being attacked.
SwedishKommer vi att fördöma ett attentat mot henne vid vår nästa sammanträdesperiod?
At the next part-session, will we be condemning an attack made on her?
SwedishI november förra året kom den värsta vedergällningen av alla efter ett attentat mot honom.
In November last year the worst repression of all followed an attack on him.
SwedishVi måste absolut behålla alla möjligheter vi har enligt lagen att stoppa sådana attentat.
It is vital that we maintain every capacity we have under the law to stop such attacks.
SwedishEfter dessa attentat öppnades en djup spricka mellan de båda kulturerna som måste bort.
Those attacks resulted in a deep divide between the two cultures. This has to be bridged.
SwedishVåra tankar är hos offren för dessa fasansfulla attentat och hos dem som sörjer dem.
Our thoughts are with the victims of these horrendous attacks and those who grieve for them.
SwedishI så fall kan det givetvis vara förnuftigt att förhindra ett sådant angrepp eller attentat.
It may, then, make sense, of course, to prevent such an attack or strike.
SwedishDet är ett attentat mot våra ideal i form av demokrati, mänskliga rättigheter och fred.
It was an attack on our ideals of democracy, human rights and peace.
SwedishFinns det bevis, finns det misstankar om att dessa attentat verkligen förövats av tjetjener?
Is there any evidence, are there any suspicions that these bombs were planted by Chechens?
Swedishattentat? ...
It is like casting a net and waiting for someone to say the word 'bomb' or 'attack'.
SwedishÄven min egen fru och hennes familj har drabbats av tre attentat, då en polis dödades.
My own wife and family have also been subject to three attacks, which cost the life of a policeman.
SwedishIstället följs varje attentat av ytterligare inskränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter.
Instead, every attack is followed by further restrictions on civil rights and liberties.
SwedishHan hade överrumplat sina mördare i färd med att förbereda ett attentat.
He had disturbed his killers as they were preparing an attack.
Swedishattentat?...
It is like casting a net and waiting for someone to say the word 'bomb ' or 'attack '.
SwedishHan har utsatts för ett flertal attentat under valmöten och i ett av dem omkom 80 människor.
There were a number of attacks on him during election rallies, one of which left 80 people dead.
SwedishJag vill bara informera er om följande: I morse förövades ett attentat i Madrid.
There was a terrorist attack this morning in Madrid.
SwedishAttentatet skall som alla andra attentat absolut fördömas.
The assassination, like any assassination, is to be condemned completely.

Synonymer (svenska) till "attentat":

attentat