SV

attack {utrum}

volume_up
attack (även: angrepp, utbrott, anfall)
Det är en attack mitt under en valkampanj, det är en direkt attack mot demokrati och frihet.
It is an attack in the middle of an electoral process; it is a direct attack on democracy and freedom.
Han gav tydligt uttryck för att detta inte bara är en attack mot Spaniens folk.
He clearly stated that this is not just an attack on the people of Spain.
Men familjen får i detta betänkande utstå en regelrätt attack som är lika farlig.
But this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.
attack (även: utbrott)
Enligt kommissionens information inleddes en våldsam attack den 28 mars, i staden Diyarbakir i sydöstra Turkiet, efter en begravning av PKK-medlemmar.
According to the information available to the Commission, an outburst of violence started on 28 March, in the south-eastern city of Diyarbakir following the funeral of PKK members.
Enligt kommissionens information inleddes en våldsam attack den 28 mars, i staden Diyarbakir i sydöstra Turkiet, efter en begravning av PKK-medlemmar.
According to the information available to the Commission, an outburst of violence started on 28 March, in the south-eastern city of Diyarbakir following the funeral of PKK members.
Genom att ingå denna koalition har Robert Fico lämnat fältet öppet för sådana attacker, och skillnaden mellan ord och handling är hårfin.
By agreeing to this coalition, Mr Fico has left the door open to such outbursts, and there is a fine line between words and actions.
attack (även: storm, damm, fördämning i flod)
attack (även: kamp, anfall, ryck, dust)
volume_up
bout {substantiv}
attack (även: kampanj, slag, driv, fart)
volume_up
drive {substantiv}
attack (även: passform, konvulsioner)
volume_up
fit {substantiv}
attack (även: försök, kast, hugg, släng)
volume_up
fling {substantiv}
attack (även: förändring, nummer, tjänst, form)
volume_up
turn {substantiv}
Det är upprörande att syftet med de attacker som nyligen har utförts har varit att få ett så högt antal civila dödsoffer som möjligt och att främja sekteristiskt våld.
Now, more than ever before, there is a need for the countries of the region to choose the path of peace and to turn away from the path of violence and recrimination.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ” smältdegel ” har misslyckats.
Far from it; these terrorists set out to kill indiscriminately as a means of turning Europe, our values and our lives upside down.
attack (även: plundring)
Jag stöder de ansträngningar som syftar till att erkänna förbundens centrala roll och skydda dem mot attackerna från de stora finansiella och massmediala koncernerna.
I support the efforts to secure recognition of the key role of sports federations and to protect them from the depredations of financial and media giants.
EN

attack {substantiv}

volume_up
1. allmänt
It is an attack in the middle of an electoral process; it is a direct attack on democracy and freedom.
Det är en attack mitt under en valkampanj, det är en direkt attack mot demokrati och frihet.
He clearly stated that this is not just an attack on the people of Spain.
Han gav tydligt uttryck för att detta inte bara är en attack mot Spaniens folk.
But this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.
Men familjen får i detta betänkande utstå en regelrätt attack som är lika farlig.
Most of us have realised that an attack on the United States is an attack on ourselves.
De flesta av oss har insett att ett angrepp på USA är ett angrepp på oss.
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Ett angrepp mot en parlamentsledamot var det än må vara är ett angrepp på demokratin.
Recording people's fingerprints on computer is an attack on individual freedom.
Dataregistrering av fingeravtryck är ett angrepp på den individuella friheten.
China regularly stages military manoeuvres that simulate an attack on Taiwan.
Kina genomför ofta militära manövrer som simulerar anfall mot Taiwan.
They regard every change as a brutal, neoliberal attack.
Varje förändring betraktar de som ett skoningslöst nyliberalt anfall.
Even the Pentagon has reservations about a possible attack.
Även Pentagon har betänkligheter för ett eventuellt anfall.
attack (även: access, belch, burst, explosion)
We must never again allow political interference to dictate how we attack an outbreak.
Vi får aldrig mer tillåta att politisk inblandning dikterar hur vi hanterar ett utbrott.
This includes the problem of the outbreak of Islamic fundamentalism which has occurred in recent days and which occurred in Egypt in the savage attacks around the New Year.
Detta gäller även problemet med de utbrott av islamisk fundamentalism som nyligen har inträffat och som inträffade i Egypten under de våldsamma attackerna kring nyår.
2. "verbal"
attack
Mr President, I too was surprised by my colleague Mr Donnelly' s attack on my colleague Mr Van Velzen.
Jag var mycket förvånad över kollega Donnellys påhopp på kollega van Velzen.
I am sorry, Mr Rosado Fernandes, this is not a personal attack.
Ursäkta, ledamot Rosado Fernandes, inget av detta är ett personligt påhopp.
Det var jag, och jag hörde hans påhopp på mig.

Användningsexempel för "attack" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNyligen har president Hugo Chávez gått till attack mot friheten för medierna.
Recently there have been attacks on media freedom by President Hugo Chávez.
SwedishMänniskorna krossas under denna attack från den barbariska kapitalismen.
The human factor has been largely overridden by the most barbaric form of capitalism.
SwedishDe deltog verkligen inte i denna attack, men det berör inte det grundläggande problemet.
I must say, however, Mrs Maes, that the example you chose was not a particularly apt one.
SwedishJag skulle vilja stödja föredraganden mot den attack han utsattes för från sin egen sida.
It is not the fault of Mr Schnellhardt that this remained locked in committee for some time.
SwedishRådet har öppet fördömt den attack som kostade Libanons före detta premiärminister Rafik Hariri livet.
What initiatives will the Council take to prevent any unilateral US action against Syria?
SwedishDessutom är förslaget en oförbehållsam attack mot EG-domstolens rättsskipning.
At the same time, moreover, the proposal was an unrestrained assault on the legislation of the Court of Justice.
SwedishRoosevelt gick till häftig attack mot oligopolen, USA:s storföretag, och återreglerade ekonomin.
Roosevelt heavily attacked the oligopolies, the big companies in the US, and reregulated the economy.
SwedishVem som bär ansvaret för denna attack har man ännu inte klarlagt.
What do those Member States propose to do in this respect?
SwedishDetta hände 3 månader sedan vid en fullskalig attack.
This seems to place 3 months ago joining a full scale of art.
SwedishNu skriver vi den 26 oktober 2005, och dessa grupper utför nu sin tredje attack genom att ta denna resolution som gisslan.
26 October 2005 and the third act carried out by these Groups: holding this resolution hostage.
SwedishDeras attack är framför allt inriktad på tre saker.
Their assault focuses in particular on three things.
SwedishMitt betänkande är inte – som många lobbyister skulle kunna tro – en attack på fritidsfiske i någon medlemsstat.
We must also enhance cooperation and communication channels between organisation and stakeholders concerned.
SwedishVet ni ifall det är nån attack på gång snart?
Anybody know of any terrorist attacks coming up soon?
SwedishDärför är det ytterst missvisande att fortsätta tala om en attack mot den sociala standarden.
We are still not fully satisfied; we want public services to be clearly excluded and we want clearer safeguards on other sectors.
SwedishMan förbereder en ny attack mot gräsrötterna.
A new anti-grass roots assault is being prepared.
SwedishDe som har makten i Kreml går till attack.
The powers that be in the Kremlin are hitting out.
SwedishDetta är en attack på artikel 30 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som inte kan få stöd och acceptans i Barcelona.
This is a violation of Article 30 of the Charter of Fundamental Rights, which cannot be accepted or endorsed at Barcelona.
SwedishDe är förbryllade och skrämda av vad de betraktar som en hänsynslös attack från Förenta staterna mot ordningen för bananhandel.
They are bewildered and frightened by what they see as a relentless onslaught on the banana regime by the United States.
SwedishEnligt Indiens inrikesminister dödades nästan 190 människor, 22 av dem utlänningar, på grund av denna attack.
According to the Indian Interior Ministry, almost 190 people lost their lives, 22 of them foreigners, as a result of these terrible attacks.
SwedishVad ni vet är att när bakterien kommer in i djuret, i det här fallet en mus, så sätter den inte igång sin attack omedelbart.
What you know is that when that bacterium gets into the animal, in this case, a mouse, it doesn't initiate virulence right away.