"att veta" - Engelsk översättning

SV

"att veta" på engelska

volume_up
att veta {perf. part.}
EN
SV

att veta {perfektparticip}

volume_up
att veta (även: vet)
volume_up
knew {perf. part.}

Användningsexempel för "att veta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
But I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
SwedishRiskbaserade kontroller - men hur kan vi veta att en kolpråm smugglar människor?
Risk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
SwedishDet måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
It must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
SwedishDärför är det viktigt för oss att veta vad som kommer att hända i Förenta staterna.
Therefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
SwedishKonsumenterna har rätt att veta vad som finns i de livsmedel som de konsumerar.
Consumers have the right to know what is contained in the foodstuffs they consume.
SwedishDetta kan man inte att veta med säkerhet förrän frågan har prövats i domstol.
That will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
SwedishDet skulle vara ytterst bra för många människor i Europa att veta vad som görs.
It would be extremely useful for many people in Europe to know what is being done.
SwedishFinns det någon möjlighet för mig att veta vilka sjusiffriga tal det är ni har?
Is there any possible way that I could know what seven digit numbers you have?
SwedishDu måste vara gammal nog för att veta vem du är... och vad du vill och vem han är.
You need to be old enough to know who you are... and what you want and who he is.
SwedishKonsumenterna i Europeiska unionen måste veta att livsmedelsmyndigheten finns.
Consumers in the European Union must know of the existence of the food authority.
SwedishVi får veta att denna anslutning är nödvändig för vår ekonomi och vår säkerhet.
We are told that this accession is necessary for our economy and our security.
SwedishJag har fått veta att din personal inte meddelade din talartid.
Mrs Sinclaire, I have been told that your staff did not notify your speaking time.
SwedishDet kommer att ta tid att klargöra fakta och att veta vem som är ansvarig för vad.
It will take time to establish the facts and to know who is responsible for what.
SwedishMålet är inte att veta vem som gör vad, utan att veta vem som gör det som är bäst.
The objective is not to know who is doing what but to know who does what best.
SwedishVi behövde inte den här krisen för attveta att det finns konflikter i området.
We did not need this crisis to find out that there were conflicts in the area.
SwedishVi måste veta att dessa barn hur som helst är märkta för livet, om de överlever.
When these children survive, it must be said, they are in any case scarred for life.
SwedishJag tror att Dixie Chicks vill att du ska veta att jag just blivit befordrad.
Well, I think the Dixie Chicks would like you to know that I just got promoted.
SwedishDen består i att veta hur de kommande regeringskonferenserna skall organiseras.
This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
SwedishDärför vill jag att du ska veta att vi noga kommer att följa denna diskussion.
I therefore want you to know that we will follow this discussion very closely.
SwedishDe som köper ekologiskt märkt fisk vill också veta att beståndet inte är hotat.
Those who buy eco-labelled fish also want to know that the stock is not threatened.

Liknande översättningar för "att veta" på engelska

veta verb
att konjunktion
att partikel
English
begära att få veta verb
English
att döma av preposition
English
yrka på att få veta verb
English
att krångla verb
få veta verb
English
att gny verb
English
att inta verb
English
att vricka foten verb
att kolla efter verb
att gnälla verb
English