"att spänna" - Engelsk översättning

SV

"att spänna" på engelska

SV

att spänna {verb}

volume_up
att spänna

Användningsexempel för "att spänna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch att nu lämpa över det till Eurostat vore att spänna hästen efter vagnen.
And to saddle Eurostat with it would be putting the cart before the horse.
SwedishOm ni hade säkerhetsbälten skulle jag be er att spänna fast er.
Colleagues, if you had seatbelts I would tell you to strap yourselves in.
SwedishOm ni hade säkerhetsbälten skulle jag be er att spänna fast er.
Colleagues, if you had seatbelts I would tell you to strap yourselves in.
SwedishI dagens högteknologiserade värld är vi uppmanade att spänna en båge mellan dessa båda områden.
In today's high-tech world, we need to build a bridge between the two.
SwedishDessutom förfaller det mig inte heller vara förståndigt att spänna hästen bakom den teoretiska vagnen.
What's more, it does not seem sensible to me to put the cart before the proverbial horse.
SwedishTillåt mig att uppmana Elles att inte spänna vagnen framför hästen.
Can I invite Mr Elles not to put the cart before the horse.
SwedishDet vill jag kalla att spänna vagnen för hästen.
That, Commissioner, is putting the cart before the horse.
SwedishDet är därför oacceptabelt att spänna kärran framför hästen.
It is therefore unacceptable to put the cart before the horse.
SwedishMed sedvanlig cynism har mötet 2004 förlagts till december för att spänna över valåret 2004.
The meeting of December 2004 was arranged with the usual cynicism in order to side-step the 2004 elections.
SwedishDet får inte längre vara tillåtet att spänna fast större barn med de bälten som är avsedda för vuxna.
It must no longer be permissible for larger children to be secured using the belt intended for adults.
SwedishEU bör utnyttja denna chans att spänna sina muskler.
The European Union has the opportunity of flexing its muscle, and it is therefore high time it did.
SwedishFör oss handlar dessa frågor inte om prestige, och det handlar inte om att spänna våra muskler eller om fåfänga.
For us, these issues are not a matter of prestige, and are not about flexing our muscles or vanity.
SwedishKom ihåg att spänna fast bilbältet även i baksätet!
Remember to fasten your safety belt in the back too.
SwedishDet är verkligen att spänna kärran för hästen!
That really is putting the cart before the horse.
SwedishHåller vi inte på att spänna plogen för hästen?
Are we not putting the cart before the horse?
SwedishÄr inte det att spänna hästen bakom kärran?
Is this not putting the cart before the horse?
SwedishDet är att spänna kärran framför hästen.
SwedishDetta var bara ett sätt att spänna musklerna. När Ryssland får en ännu större andel av västliga energitillgångar, vad hindrar dem från att göra detta igen - mot oss alla?
They were just flexing their muscles, and once Russia has an even bigger share of Western energy supplies, who is to say they will not do this again - to all of us?
SwedishDärför menar jag att vi inte skall spänna vagnen framför hästen och tala mer om tekniska möjligheter som bomber och väpnad konflikt, än om krislösning.
I therefore believe that we should be careful not to put the cart before the horse, talking more about technical options such as bombs and armed conflict than about crisis resolution.
Swedishspänna vagnen för hästarna?.
I would describe the debate taking place here today on the common fisheries policy as back-to-front or, at least, as 'putting the cart before the horse '.

Liknande översättningar för "att spänna" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
spänna verb
att döma av preposition
English
att krångla verb