"att lugna ner" - Engelsk översättning

SV

"att lugna ner" på engelska

SV

att lugna ner [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "att lugna ner" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror att de kanske behöver lite tillsatser för att lugna ner sig en aning.
I think they probably need a few additives in order to calm down a bit.
SwedishDetta var EU:s sätt att tala om för de globala marknaderna att lugna ner sig.
This was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
SwedishVår roll är då att lugna ner dessa brandhärdar i intilliggande områden.
Our role is then to damp down the fires in neighbouring areas.
SwedishSituationen håller fortfarande på att lugna ner sig, och vi fortsätter lugnt och sansat att utvärdera våra nästa steg.
The dust is still settling and we are still evaluating our next moves with a cool head.
SwedishEmellertid är denna ekonomiska åtgärd skrattretande och endast avsedd att lugna ner producenterna en stund.
However, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.
SwedishVi måste be president Mubarak att lugna ner sig och det bästa sättet att göra det är att han avgår och ger sig av.
We must tell Mr Mubarak to calm down, and the best way to calm things down is for him to clear off, to get out.
SwedishVi menar att dessa oförminskade diplomatiska ansträngningar är av avgörande betydelse för att lugna ner situationen i de två länderna.
We believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.
SwedishOm humöret fortfarande är hett, skickar de iväg någon av parterna för att besöka släktingar för att lugna ner sig ett tag.
And if tempers are still too high, then they send someone off to visit some relatives as a cooling-off period.
SwedishDet skulle utgöra en ytterligare garanti, som jag tror skulle räcka långt för att lugna ner det här parlamentet och låta oss gå vidare.
That would be another assurance which I think would go a long way to pacify this House and allow us to proceed.
SwedishDet sätt på vilket kosovoalbaner nu ofredar serbier på serbisk mark hjälper inte heller för att lugna ner situationen på båda sidor.
The way in which Kosovar-Albanians are currently harassing Serbs on Serb territory is not helping to defuse the situation on either side.
SwedishDet gör ytterligare diskussioner i den fråga som Ferber tagit upp överflödiga, men leder i stället till frågan: Vad gör vi i Europaparlamentet för att lugna ner situationen?
That brings us up against the question: what are we as a European Parliament doing to calm the situation down?
SwedishUnder händelserna den 20, 21 och 22 augusti ingrep jag personligen för att lugna ner människor, och det tror jag att general Philippe Morillon känner till.
During the events of the 20, 21 and 22 August I intervened personally in order to calm people down, as I believe General Morillon knows.
SwedishUnder händelserna den 20, 21 och 22 augusti ingrep jag personligen för att lugna ner människor, och det tror jag att general Philippe Morillon känner till.
During the events of the 20, 21 and 22 August I intervened personally in order to calm people down, as I believe General Morillon knows.
SwedishDet finns ett brådskande behov av att lugna ner situationen, och min grupp stöder vädjan till både Ryssland och Georgien att tona ned sitt språk och sina handlingar.
There is an urgent need to calm things down, and my group backs the appeal to both Russia and Georgia to soften their language and their actions.
SwedishOrdförande skall fatta beslutet på det sätt han anser vara mest rätt eller, i en del fall, för att lugna ner situationen, men alltid på grundval av arbetsordningen.
It must try to do so in what it considers the most correct way, sometimes in the way that will defuse the situation, always in line with the Rules of Procedure.
SwedishVi måste be om att albanernas rättigheter i området respekteras fullständigt så att vi inte skapar en ny krutdurk just när saker och ting håller på att lugna ner sig på andra ställen.
We have to ask that the rights of Albanian speakers are fully respected in that area so we do not create a new flashpoint just when things are settling down elsewhere.

Liknande översättningar för "att lugna ner" på engelska

ner preposition
English
ner adverb
English
ner adjektiv
English
att konjunktion
att partikel
English
lugna verb