"att krångla" - Engelsk översättning

SV

"att krångla" på engelska

SV

att krångla {verb}

volume_up
att krångla
att krångla
att krångla
att krångla

Användningsexempel för "att krångla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt kräva en svuren ed av besiktningsmän är tyvärr, tror jag, att krångla till det alltför mycket.
Requiring inspectors to be sworn in would unfortunately, I believe, merely over-complicate the whole situation.
SwedishOch det är slutligen skälet till att vi inte får krångla till våra företagares tillvaro genom en kvävande lagstiftning.
And it is also why we should not make life difficult for our entrepreneurs by overburdening them with legislation.
SwedishDen här reflexionen om EU-biståndets effektivitet är välgörande, men vi måste se upp för att inte krångla till det för oss.
This reflection on the efficiency of community aid is helpful, but we must take care not to adopt a long and complicated approach.
SwedishDessa rika länder stoltserar med att inte längre krångla angående de jättelika belopp som de fattiga länderna är skyldiga dem.
These rich countries boast about the fact that they no longer make a fuss about the gigantic amounts which these poor countries owe them.
SwedishEtt europeiskt asylsystem grundat på centrala principer om humanitära skäl och om att krångla sig igenom trots allt, måste bestämt förkastas.
A European asylum system based on the central principles of humanitarianism and muddling through is to be firmly rejected.
SwedishOm rådet verkligen skulle nå en överenskommelse borde vi i parlamentet bestämma oss för att inte krångla till saker och ting vid andra behandlingen.
Should the Council actually arrive at an agreement, we in Parliament should resolve not to complicate matters at second reading.
SwedishEn viktig sak med det här betänkandet är att de har motstått frestelsen att krångla till kommissionens i grund och botten enkla text.
What is important about this report is that they have resisted the temptation to complicate what was basically a simple text proposed by the Commission.
SwedishDe fortsätter att krångla till saker och ting, och deras beslutsprocess är fortfarande ganska ogenomskinlig.
It has not been a great success, and they are still muddling through and remain somewhat opaque in their decision-making process.
SwedishFörslaget motsvarade dessutom läkemedelsbranschens tydliga förhoppning om att kunna krångla sig ur förbudet mot läkemedelsreklam.
That proposal corresponded, moreover, to the pharmaceutical sector's clear expectation of being able to get out of the legal ban on advertising of medicines.
SwedishVi behöver lösningar utan skygglappar, vi måste diskutera problemen utan att blanda in ideologier och vi måste sluta att försöka krångla oss igenom det ändå på något sätt.
We need solutions without blinkers, we must discuss the issues without bringing in ideologies and we must stop trying to muddle through.
SwedishVi ska inte frestas att krångla till det och skapa långsökta kopplingar till andra områden.
So let us resist the temptation to overcomplicate or to make artificial linkages with other subjects, and let us not allow ourselves to be distracted from the task in hand.
SwedishSå kan EU uppfylla ett av de första villkoren för en lösning av konflikten, och befolkningen i Sudan förtjänar detta, för de har hållit på att krångla sig ur sitt eget inbördeskrig sedan 1956.
This is what the people of Sudan deserve as they have been busy trying to extricate themselves from their civil war since 1956.

Liknande översättningar för "att krångla" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
krångla verb
att döma av preposition
English
att gny verb
English
att inta verb
English
att vricka foten verb
att kolla efter verb
att gnälla verb
English
att offra verb
att vara lumpen verb
att veta verb
English
att lugna ner