"att inrikta sig på" - Engelsk översättning

SV

"att inrikta sig på" på engelska

SV

att inrikta sig på [exempel]

volume_up
att inrikta sig på (även: att sikta in sig på)

Användningsexempel för "att inrikta sig på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishParlamentet kommer att inrikta sig denna motsägelse under den kommande perioden.
That contradiction will be focussed on by the Parliament throughout the coming period.
SwedishDet portugisiska ordförandeskapet gjorde därför klokt i att inrikta sig Afrika.
The Portuguese Presidency was therefore well advised to focus on Africa.
SwedishDet betyder också att inrikta sig grundprinciper, som ett medelstort företag skulle göra.
It also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
SwedishDärför är det viktigt att inrikta sig förebyggande åtgärder och behandling.
It is therefore crucial to focus efforts on prevention and treatment.
SwedishKommer rådet att inrikta sig genomförandet av de pågående åtgärderna?
Will the Council focus on the implementation of the current measures.
SwedishVi uppmanar ordförandeskapet att inrikta sig ett folkets EU och ett regionernas EU.
We call on it to focus on a Europe of peoples and a Europe of regions.
SwedishAtt inrikta sig en strategi med ”allt eller inget” är inte längre möjligt.
Focusing on an 'all or nothing' approach is no longer possible.
SwedishPå nuvarande stadium kommer kommissionen att inrikta sig de materiella aspekterna.
At this stage, the Commission will concentrate on the substance.
SwedishDet är den frågan som vi hoppas att kommissionen kommer att inrikta sig på.
That is the issue we hope the Commission will address.
SwedishDen kommer att inrikta sig tre prioriteringar: smart tillväxt, tillväxt för alla och hållbar tillväxt.
It will centre on three priorities: smart growth, inclusive growth, sustainable growth.
SwedishDet är mycket välkommet att EU inser behovet av att inrikta sig detta särskilda hot.
It is most welcome that the European Union understands the need to shift the focus to the specific threat.
SwedishSanningens ögonblick kommer om ett par veckor, när medierna väljer att inrikta sig andra händelser.
The moment of truth will come in a fortnight, once the media have chosen to focus on other events.
SwedishDet är nu viktigt att inrikta sig att genomföra nödvändiga åtgärder för att begränsa bifångsterna.
It is vital that the focus now shifts to the implementation of much-needed bycatch reduction measures.
SwedishSom namnet antyder kommer Europeiska institutet för innovation och teknik att inrikta sig innovation.
The European Institute of Innovation and Technology will, as its name suggests, focus on innovation.
SwedishEU beslutar att inrikta sig nya områden i sin budget.
The European Union decides on new focal areas in its budget.
SwedishJag anser att det här är ett lämpligt tillfälle för EU att inrikta sig fredsprocessen i regionen.
I believe that this is an appropriate opportunity for the EU to focus on the peace process in the region.
SwedishDetta kommer att inrikta sig marknadens värderingar, och det kommer att få strukturfonderna att arbeta mycket hårdare.
That will address genuine market values and make the structural Funds work much harder.
SwedishOrdförandeskapet gör också rätt i att inrikta sig Lissabonmålen i vad som bara kan kallas nödens timme.
The presidency also rightly focuses, too, on the Lisbon Agenda in what can only be called its hour of need.
SwedishRådet gjorde rätt i att inrikta sig den frågan.
It was right for the Council to focus on this problem.
SwedishVärldsbanken är inte ensam om att erkänna behovet av att inrikta sig alla faktorer som avser hållbar utveckling.
The World Bank is not alone in recognising the need to address all elements of sustainable development.