"att erkänna" - Engelsk översättning

SV

"att erkänna" på engelska

SV

att erkänna {verb}

volume_up
att erkänna
I got to come clean with you, sweetheart.
Genom att sammanställa vittnens uttalanden och Eurocontrols protokoll har det fastställts att vissa EU-medlemsstater har allvarliga frågor att besvara, och de har hittills vägrat att erkänna.
The cross-referencing of witness statements and Eurocontrol records has established that some EU states have serious questions to answer and have so far refused to come clean.

Användningsexempel för "att erkänna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste erkänna att både parlament och befolkning måste godkänna anslutningen.
We have to recognise that both Parliament and peoples will need to ratify entry.
SwedishVi måste dock erkänna att utvecklingen på området har gått alldeles för långsamt.
However, we need to recognise that progress in this area has been far too slow.
SwedishVi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.
We must admit that at present we are living at the expense of future generations.
SwedishVi måste erkänna att vi faktiskt gjort framsteg när det gäller jämställdheten.
We must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
SwedishVi måste övertala det turkiska samhället att erkänna folkmordet på armenierna 1919.
We must prevail upon Turkish society to recognise the Armenian genocide of 1919.
SwedishI dag måste vi dock erkänna att detta historiska tillfälle har gått förlorat.
Today however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.
SwedishAtt erkänna situationen är inte att vara pessimist utan snarare att vara förnuftig.
To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
SwedishJag har läst dem tre gånger och jag måste erkänna att jag inte förstått allt.
I read them three times and I promise you that I did not fully understand them.
SwedishVi måste emellertid erkänna att det även finns två andra mycket viktiga områden.
However, we need to recognise that there are two other very important areas.
SwedishI stället är det dags för motsatsen, nämligen att erkänna dem i större utsträckning.
Now is the time for just the opposite, that is, giving them greater recognition.
SwedishDet är en fråga om att erkänna lokal- och ursprungsbefolkningens markrättigheter.
It is a question of recognising the land rights of local and indigenous populations.
SwedishDärutöver måste regimen själv erkänna att den är en politisk/militär organisation.
Besides, the regime itself recognises that it is a political/military organisation.
SwedishJag anser att man för det första måste erkänna att det finns en kurdisk fråga.
In my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.
SwedishJag måste erkänna att många har ifrågasatt behovet av vissa element i denna åtgärd.
I have to say that many have questioned the need for some aspects of this measure.
SwedishOm ni utvecklar ett förnuftigt system kommer vi att uppmuntra och erkänna det.”
If you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
SwedishVi måste erkänna att ekonomin håller på att förändra det kinesiska samhället.
We have to recognise that economics is starting to transform Chinese society.
SwedishJag vill erkänna att mycket av det som vi rapporterar tas upp av kommissionen.
I would like to recognize that much of what we report is taken up by the Commission.
SwedishDetta visade att det går att erkänna ett misstag och sedan ändra reglerna.
This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
SwedishVi måste erkänna att jordbruket är en av grundpelarna för Europas säkerhet.
We must recognise that agriculture is one of the pillars of European security.
SwedishEfter 10 år måste man erkänna att euron utan tvekan är en framgångshistoria.
After 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.

Liknande översättningar för "att erkänna" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
erkänna verb
att döma av preposition
English