"att ändra sig" - Engelsk översättning

SV

"att ändra sig" på engelska

SV

att ändra sig {verb} [exempel]

volume_up
att ändra sig

Liknande översättningar för "att ändra sig" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
ändra verb
sig pronomen
andra substantiv
English
andra verb
English
andra pronomen
English
andra- adjektiv
English
ätt substantiv

Användningsexempel för "att ändra sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skulle också vilja säga att alla måste ges möjligheten att ändra sig.
I should also like to say that everybody has to be given the opportunity to change.
SwedishDenna förändring är nödvändig för vår egen säkerhet, och vi måste tvinga Hamas att ändra sig.
This change is necessary to our own security, and we must compel Hamas to make it.
SwedishNi kan fortfarande ingripa och ni kan fortfarande få rådet att ändra sig.
You can still intervene and you can still change the Council' s mind.
SwedishNi kan fortfarande ingripa och ni kan fortfarande få rådet att ändra sig.
You can still intervene and you can still change the Council's mind.
SwedishKommer de som av ideologiska skäl motsätter sig atomenergi att ändra sig?
Will the ideological opponents of atomic energy change their views?
SwedishMen valfrihet -- att ändra sig och bestämma sig -- är den tillverkade lyckans fiende.
But freedom to choose -- to change and make up your mind -- is the enemy of synthetic happiness.
SwedishÄven grannar i länder långt därifrån har ett intresse av att få Nordkorea att ändra sig.
Neighbours in far-off countries alike have an interest in making North Korea change its mind.
SwedishVi har nu givit konsumenterna sju arbetsdagar att ändra sig.
We have now given consumers seven working days in which to change their minds.
SwedishPaketet om fördraget bör räcka för att få irländarna att ändra sig.
Mr President, the package on the Treaty should be sufficient to persuade the Irish to change their minds.
SwedishMedborgarna i Europa känner sig ju inte som européer och det kommer inte heller att ändra sig så snabbt.
Indeed, the citizens of Europe do not feel European and this will not change overnight.
SwedishDet är emellertid aldrig för sent för kommissionsledamoten att ändra sig.
Well, it is never too late for him to change his mind.
SwedishMan bör motsätta sig försök att ändra sig i sista minuten.
We should resist any last minute attempts to reverse that decision.
SwedishSom jag ser det har man rätt att ändra sig och mogna som person under sin resa genom livet.
As I see it, one has every right to correct oneself and mature as a person as one journeys through life.
SwedishMedborgarna i Europa känner sig ju inte som européer och det kommer inte heller att ändra sig så snabbt.
Still, the discussion on the EU's future is peppered with concepts such as European citizenship.
SwedishEuropaparlamentet måste ge en tydlig signal om att båda sidor i alla dessa tvister måste vara beredda att ändra sig.
This Parliament must give a clear signal that both sides in all these disputes must be prepared to move.
Swedish– Tack så mycket, herr Cohn-Bendit, vi vet inte vem Hans-Gert Poettering har rådgjort med, men det är vist att ändra sig.
Thank you very much, Mr Cohn-Bendit; we do not know who Mr Poettering has consulted, but it is wise to rectify.
Swedish   – Tack så mycket, herr Cohn-Bendit, vi vet inte vem Hans-Gert Poettering har rådgjort med, men det är vist att ändra sig.
   Thank you very much, Mr Cohn-Bendit; we do not know who Mr Poettering has consulted, but it is wise to rectify.
SwedishJag misstänker dock att vi skulle kunna behöva gå vidare till förlikning, men jag misstänker också att rådet inte kommer att ändra sig.
I suspect, however, that we might have to go to conciliation but I also suspect that the Council will not move.
SwedishJag välkomnar särskilt det som sägs om att ge konsumenterna rätt att ändra sig efter att ha köpt en vara i en näthandel.
I particularly welcome what it says with regard to giving consumers the right to change their mind after buying an article online.
SwedishMen alla har ju rätt att ändra sig.