"atmosfär" - Engelsk översättning

SV

"atmosfär" på engelska

SV

atmosfär {utrum}

volume_up
Sarajevo är omgivet av en atmosfär som är både mångkulturell och europeisk.
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Och det här är en bild av atomer i Solens atmosfär som absorberar ljus.
And now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Det ökar bara på misstänksamheten i en redan känslig atmosfär.
It served only to create distrust in an atmosphere that is already very sensitive.
atmosfär (även: min, fläkt, drag, utseende, melodi)
volume_up
air {substantiv}
Å andra sidan har vi sedan fått höra att Kyotoprotokollet inte omfattar luftfartens utsläpp i atmosfären.
On the other hand, we have heard that the Kyoto Protocol does not contain provisions concerning air traffic emissions.
Det är bevisat att den överdrivna förekomsten av blypartiklar i atmosfären påverkar barns intelligenskvot.
It has been proved that the excessively high concentrations of particles in the air originating from lead reduce children's intelligence levels.
Utgör användande av fossila energikällor och den höjda koncentrationen av koldioxid i atmosfären en allvarlig fara, eller är det bara tomt prat?
Do the use of fossil fuels and the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere form a serious threat or is it just hot air?
atmosfär (även: miljö, stämning)
Den atmosfär som förhandlingarna äger rum i tycks inte precis vara optimistisk utan det finns en vag, men inte mindre verklig för det, atmosfär av åternationalisering.
Instead, there is a vague but nonetheless real feeling of renationalisation.
atmosfär (även: känsla, lokalfärg)
volume_up
local colour {substantiv} [GBR]

Användningsexempel för "atmosfär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSarajevo är omgivet av en atmosfär som är både mångkulturell och europeisk.
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
SwedishJag hoppas innerligt att diskussionen kan föras i en så lugn atmosfär som möjligt.
I very much hope that we can have this debate in as calm a way as possible.
SwedishI stället för öppenhet och insyn andas ordningen en atmosfär av damage control.
Instead of openness and transparency, the scheme exudes an atmosphere of damage limitation.
SwedishOch det här är en bild av atomer i Solens atmosfär som absorberar ljus.
And now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
SwedishDet gör ingen skillnad för jordens atmosfär varifrån koldioxiden kommer.
It makes no difference to the Earth's atmosphere where the CO2 comes from.
SwedishVarje misstag kan leda till irreparabla skador på hela jordens atmosfär.
Any mistakes could result in irreparable damage to the whole of the earth's atmosphere.
SwedishEtt utsökt bord, fantastiska stolar, en behaglig atmosfär, som alltid.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
SwedishSäkerhet för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär
Safety and health of workers at risk from explosive atmospheres
SwedishEn atmosfär av intolerans mot andra religioner och mot kvinnor är utbredd i Pakistan.
An atmosphere of intolerance towards other faiths and towards women is prevalent in Pakistan.
SwedishKanske en större ärlighet i början hade hjälpt till att ge en mer realistisk atmosfär.
Perhaps greater honesty at the outset might have helped provide a more realistic atmosphere.
SwedishDet ökar bara på misstänksamheten i en redan känslig atmosfär.
It served only to create distrust in an atmosphere that is already very sensitive.
SwedishAtmosfär är jättebra för oss; det tillåter oss att överleva här på jorden.
Atmosphere is great for us; it allows us to survive here on Earth.
SwedishVår atmosfär är uppbyggd på ett sådant sätt att det finns två olika lager som skyddar oss.
Our atmosphere is formed in such a way that there are two different layers that protect us.
SwedishOm det inte blir mycket a de där avtalen så har man inte så mycket glädje av en bra atmosfär.
If the agreements are not forthcoming, then a good atmosphere is neither here nor there.
SwedishMötena sker oregelbundet och präglas av en atmosfär av misstroende.
Meetings take place on an irregular basis and are dominated by an atmosphere of distrust.
SwedishSom ni vet var förhandlingarna hårda och ägde rum i en spänd atmosfär.
As you know, the negotiations were tough and in a tense atmosphere.
SwedishMyndigheterna måste också se till att valet genomförs i en lugn och fredlig atmosfär.
The authorities must also ensure that the elections are conducted in a calm and peaceful atmosphere.
SwedishDet första jag vill nämna är den förändrade atmosfär som inträdde under vårt ordförandeskap.
The first thing to mention is the change in atmosphere that took place during our Presidency.
SwedishFolket lever i en atmosfär av våld och ständiga spänningar.
The population lives in an atmosphere of violence and constant tension.
SwedishEn atmosfär av försiktig optimism rådde vid mötets öppnande.
The atmosphere when the meeting started was cautiously optimistic.

Synonymer (svenska) till "atmosfär":

atmosfär
Swedish