"atlantisk" - Engelsk översättning

SV

"atlantisk" på engelska

SV

atlantisk {adjektiv}

volume_up
1. "som rör Atlanten"
atlantisk (även: atlant-)
volume_up
Atlantic {adj.} (pertaining to the atlantic ocean)
I samband med den här resolutionen har termen ”euro-atlantisk” diskuterats.
   Mr President, there has been discussion, in connection with this resolution, of the term ‘Euro-Atlantic’.
Monaco har lagt fram ett förslag om att atlantisk blåfenad tonfisk ska tas med i bilaga I till Cites-konventionen.
Monaco has tabled a proposal to include Atlantic bluefin tuna in Appendix I of CITES.
Endast om Europeiska unionen organiserar sig bättre militärt och politiskt kan den fungera som en fullvärdig atlantisk partner.
Only if the European Union organises itself more effectively on a political and military plane can it be a worthy Atlantic partner.

Användningsexempel för "atlantisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMonaco har lagt fram ett förslag om att atlantisk blåfenad tonfisk ska tas med i bilaga I till Cites-konventionen.
Monaco has tabled a proposal to include Atlantic bluefin tuna in Appendix I of CITES.
SwedishI samband med den här resolutionen har termen ”euro-atlantisk” diskuterats.
   Mr President, there has been discussion, in connection with this resolution, of the term ‘Euro-Atlantic’.
SwedishEndast om Europeiska unionen organiserar sig bättre militärt och politiskt kan den fungera som en fullvärdig atlantisk partner.
Only if the European Union organises itself more effectively on a political and military plane can it be a worthy Atlantic partner.
SwedishDet skall bli en atlantisk dröm, delvis finansierad med bistånd från EU, medan fiskarna i Nordirland tvingas förstöra sina båtar.
There is going to be an Atlantic dream financed partly by EU aid while the fishermen in Northern Ireland are being pushed to destroy their own boats.
SwedishVi kommer att rösta emot er som ordförande eftersom den politik ni ägnar er åt och företräder redan har visat sig vara ”atlantisk” och hyperliberal.
We shall vote against your Presidency because the policies you pursue and represent have already shown themselves to be Atlanticist and hyperliberalist.
Swedish. ~~~ 50 år gammal stenfisk eller marulk, haj eller havsabborre eller 200-årig atlantisk soldatfisk.
Protected areas do rebound, but it takes a long time to restore 50-year-old rockfish or monkfish, sharks or sea bass, or 200-year-old orange roughy.
SwedishVi kommer att rösta emot er som ordförande eftersom den politik ni ägnar er åt och företräder redan har visat sig vara ” atlantisk ” och hyperliberal.
We shall vote against your Presidency because the policies you pursue and represent have already shown themselves to be Atlanticist and hyperliberalist.
SwedishI vattnen i Sydostatlanten finns det ett antal bestånd av djuphavsarter, inbegripet australisk tandnoting, atlantisk soldatfisk, oreo dory-fisk och djuphavsräkor.
In the waters of the South-East Atlantic there are a number of stocks of deep water species, including Patagonian tooth fish, orange roughy, oreo, dory and deep-sea prawns.
SwedishEkonomisk konvergens och sammanhållning mellan regioner har fördjupats medan perifera länder har stärkts så att vi talar om Irland som en atlantisk tigerekonomi.
Economic convergence and cohesion between regions has been deepened whilst peripheral cohesion countries have strengthened so that now we describe Ireland as an Atlantic tiger economy.
SwedishDe yttersta randområdena ger Europa en atlantisk, amerikansk och afrikansk dimension som berikar vår kulturella, politiska och ekonomiska mångfald som vi alla har rätt att vara stolta över.
The outermost regions bring Atlantic, American and African dimensions to Europe, which enrich our cultural, political and economic diversity, of which we are all rightly proud.
SwedishDessutom är det redan i dag ett allt vanligare krav att Europeiska unionen bör få en havsdimension, att få en atlantisk dimension, och det skulle mycket väl kunna vara det kommande steget...
Furthermore, today there is already an increasingly common need to give the European Union a sense of the sea, and providing it with an 'Atlantic dimension ' may well be the next step.