"Aten" - Engelsk översättning

SV

"Aten" på engelska

volume_up
Aten {egenn.}
EN
EN

"Aten asteroids" på svenska

SV

Aten {egennamn}

volume_up
Aten
Jag hoppas, Anne Karamanou, att vi skall slippa se samma utveckling i Aten.
I hope, Mrs Karamanou, that there will be no repetition of this in Athens.
Jag tror och hoppas att Europas vagga faktiskt låg i Aten, snarare än i Sparta.
I think and hope that for Europe the cradle was in fact Athens rather than Sparta.
Som ni vet kommer vi att föra diskussioner med ordförandeskapet i Aten nästa vecka.
As you know, we will be discussing this next week with the Presidency in Athens.
EN

Aten asteroids {pluralis}

volume_up
1. "the; category", astronomi
Aten asteroids

Användningsexempel för "Aten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen tyska förbundskanslern har redan blivit utbuad på gatorna i Aten och Dublin.
The German Chancellor has already been booed on the streets of Athens and Dublin.
SwedishSom ni vet kommer vi att föra diskussioner med ordförandeskapet i Aten nästa vecka.
As you know, we will be discussing this next week with the Presidency in Athens.
SwedishJag tror och hoppas att Europas vagga faktiskt låg i Aten, snarare än i Sparta.
I think and hope that for Europe the cradle was in fact Athens rather than Sparta.
SwedishTillåt mig, herr ordförande, att som exempel ge de Olympiska spelen i Aten år 2004.
Let me give an example, which concerns the Olympic Games in Athens in 2004.
Swedish– I Aten i april 2003 gav alla statschefer sitt samtycke och stöd till utvidgningen.
- In Athens in April 2003, all the Heads of State agreed to and endorsed enlargement.
SwedishI Aten 2004 tågade Nord- och Sydkorea in på stadion under samma flagga.
In 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
SwedishVi måste hitta fungerande statsfinansiella lösningar för Aten, Dublin och Lissabon.
We need to find viable solutions for the public finances of Athens, Dublin and Lisbon.
SwedishHjälp Aten, hjälp borgmästarna! Då föregår ni med gott exempel inför Grekland.
Help Athens, help the mayors, you will be setting an example for Greece.
SwedishAkterna i samband med Greklands anslutning till gemenskaperna undertecknas i Aten.
The acts relating to Greece's accession to the Communities are signed in Athens, Greece.
SwedishVi röstar emot er och vi kommer att vänta på er i Aten.
Mr Barroso, we are voting against you and we shall be waiting for you in Athens.
SwedishJag hoppas, Anne Karamanou, att vi skall slippa se samma utveckling i Aten.
I hope, Mrs Karamanou, that there will be no repetition of this in Athens.
SwedishDet krävs symboliska gester av både Skopje och Aten, liksom ihärdighet.
Symbolic gestures are necessary both in Skopje and Athens, as well as perseverance.
SwedishJag kan förstå människorna i Aten som går ut på gatorna och protesterar.
I can understand people in Athens going out into the streets and protesting.
SwedishDen 14 augusti dödades 121 människor när deras flygplan störtade i närheten av Aten.
On 14 August, 121 people died when their aeroplane crashed near Athens.
SwedishStäder från Aberdeen till Aten kommer att bli renare och hälsosammare platser att bo på.
Towns from Aberdeen to Athens will be cleaner and healthier places to live.
SwedishI början av det här året skrev jag till justitieministern i Aten angående fallet.
At the beginning of this year, I wrote to the Minister of Justice in Athens raising the case.
SwedishIKEA öppnade i Aten, och 2 500 små butiker och hantverksbodar stängde.
IKEA opened in Athens and two and a half thousand small shops and handicrafts closed.
SwedishIKEA öppnade i Aten, och 2 500 små butiker och hantverksbodar stängde.
IKEA opened in Athens and two and a half thousand small shops and handicrafts closed.
Swedish– I Aten i april 2003 gav alla statschefer sitt samtycke och stöd till utvidgningen.
- In March 2000, the European Council agreed on the Lisbon Strategy.
SwedishDet finns inte en enda grön fläck i hela Aten.
Apartment blocks must not be built; there is not a strip of green in the whole of Athens.