"ateist" - Engelsk översättning

SV

"ateist" på engelska

EN
SV

ateist {utrum}

volume_up
ateist (även: gudsförnekare)
Darwin sa, "Jag har aldrig varit en ateist i den meningen att förneka existensen av en gud.
Darwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
(Applåder) I praktiken, vad är en ateist?
(Applause) In practice, what is an atheist?
Vi har religionsfrihet i den bemärkelsen att det är möjligt för mig att besluta mig för att vara ateist.
There is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.

Användningsexempel för "ateist" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDarwin sa, "Jag har aldrig varit en ateist i den meningen att förneka existensen av en gud.
Darwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
SwedishVi har religionsfrihet i den bemärkelsen att det är möjligt för mig att besluta mig för att vara ateist.
There is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
SwedishNatalie Angier skrev en ganska så sorglig krönika i the New Yorker. där hon beskrev hur ensamt hon kände det som ateist.
Natalie Angier wrote a rather sad piece in the New Yorker, saying how lonely she felt as an atheist.
SwedishOm jag, som ateist, tycker om det eller inte är en annan fråga.
Islam is the third-largest religion in Europe; whether I, as an atheist, find that to my liking is another matter.
Swedish(Applåder) I praktiken, vad är en ateist?
SwedishDet är inte av religiös övertygelse utan i egenskap av ateist som jag åberopar försiktighetsprincipen.
Ladies and gentlemen, it is not on the basis of any religious conviction, but rather as an atheist, that I strongly urge caution.
SwedishEn ateist är helt enkelt någon som känner för Jahve på samma vis som alla ärbara kristna känner inför Tor, Baal eller den gyllene kalven.
An atheist is just somebody who feels about Yahweh the way any decent Christian feels about Thor or Baal or the golden calf.
SwedishJag är själv ateist, men jag försvarar rätten till religionsfrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet.
I stand here as an atheist, but defend the right to freedom of religion, freedom of belief, freedom of association and the freedom to exchange ideas.
SwedishMänniskor som Kenneth Miller skulle kunna kallas gudasänd till evolutionens lobbygrupp (Skratt) för de avslöjar lögnen om att vara evolutionist är detsamma som att vara ateist.
People like Kenneth Miller could be called a "godsend" to the evolution lobby -- (Laughter) -- because they expose the lie that evolutionism is, as a matter of fact, tantamount to atheism.

Synonymer (svenska) till "ateist":

ateist