"ateism" - Engelsk översättning

SV

"ateism" på engelska

EN
SV

ateism {utrum}

volume_up
ateism
Vi varnar också för intolerans baserad på ateism.
We also warn against intolerance based on atheism.
Jag får ibland intrycket att respekten för ateism är viktigare för oss än respekten för religiösa övertygelser.
I sometimes have the impression that respect for atheism is more important to us than respect for religious beliefs.
Nu kanske det låter på mig som om jag skall predika ateism, och jag vill försäkra er om att så inte är fallet.
Now, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.

Användningsexempel för "ateism" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi varnar också för intolerans baserad på ateism.
We also warn against intolerance based on atheism.
SwedishJag får ibland intrycket att respekten för ateism är viktigare för oss än respekten för religiösa övertygelser.
I sometimes have the impression that respect for atheism is more important to us than respect for religious beliefs.
SwedishNu kanske det låter på mig som om jag skall predika ateism, och jag vill försäkra er om att så inte är fallet.
Now, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.
SwedishI deras ögon, sitter vi inte still i båten, och ni kan förstå varför, kreationister i avsaknad av logiska vetenskapliga argument för sin sak faller tillbaka på den populära fobin mot ateism.
Creationists, lacking any coherent scientific argument for their case, fall back on the popular phobia against atheism.
SwedishNej, vad jag vill anmoda er --- (Skratt) -- istället vill jag uppmana er till militant ateism (Skratt) (Applåder) Men det vore att framlägga det alltför negativt.
No, what I want to urge upon you -- (Laughter) -- instead what I want to urge upon you is militant atheism. ~~~ (Laughter) (Applause) But that's putting it too negatively.