"asylsökande" - Engelsk översättning

SV

"asylsökande" på engelska

SV

asylsökande {enbart pluralis}

volume_up
1. politik
asylsökande
Den asylsökande kriminaliseras här. En asylsökande är ingen brottsling.
Asylum seekers are criminalised here but they are not criminals.
Immigranter, asylsökande och flyktingar är ett problem för hela unionen.
Immigrants, asylum seekers and refugees are a problem for the Union as a whole.
Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
The proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.

Användningsexempel för "asylsökande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
The proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
SwedishAsylsökande är utsatta personer som är i behov av lämpliga mottagningsvillkor.
Asylum seekers are vulnerable people who require appropriate reception conditions.
SwedishInvandrare, flyktingar och fördrivna barn svarar för 5 procent av alla asylsökande.
Immigrants, refugees and displaced children account for 5% of all asylum seekers.
SwedishMurar, vapen och järnridåer är inte ett svar att ge asylsökande och flyktingar.
Walls, weapons and iron curtains are not the answer to asylum-seekers and refugees.
SwedishFör det andra tillhörde dessa asylsökande nästan uteslutande etniska minoriteter.
Secondly, those asylum seekers were almost exclusively members of ethnic minorities.
SwedishVi tvingar människorna, som vill invandra hit, in i en status av asylsökande.
We force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
SwedishDärför måste det bli ett stopp för återsändandet av asylsökande till Zimbabwe nu.
That is why the return of asylum seekers to Zimbabwe should be halted now.
SwedishAlla asylsökande och minderåriga har redan överförts till lämpliga förläggningar.
All asylum seekers and all minors have already been transferred to appropriate centres.
SwedishDet är inte rättfärdigt att beröva asylsökande och invandrare deras rättigheter.
Depriving asylum seekers and immigrants of their freedom is unjustified.
SwedishDet fordras ett samarbete med de tredjeländer som de asylsökande kommer ifrån.
Cooperation is needed with the third countries from which the asylum seekers originate.
SwedishDet verkar som om vissa medlemsstater blandar ihop asylsökande och olagliga invandrare.
Some Member States now seem to be confusing asylum-seekers and illegal immigrants.
SwedishImmigranter, asylsökande och flyktingar är ett problem för hela unionen.
Immigrants, asylum seekers and refugees are a problem for the Union as a whole.
SwedishPå senare tid har 90 procent av invandrarna och de asylsökande i EU anlänt via Grekland.
Recently, 90% of immigrants and asylum seekers in Europe have arrived via Greece.
SwedishAntalet asylsökande nådde en topp under 1992 och minskar därefter, varje år.
The number of requests for asylum peaked in 1992, and has since decreased every year.
SwedishJag erkänner att utvisade asylsökande ofta hamnar i en mycket olycklig situation.
I recognise that deported asylum seekers often find themselves in a distressing position.
SwedishFör det första att medlemsstater tar emot asylsökande som vistas i Malta.
Firstly, that Member States should accept persons in Malta requesting asylum.
SwedishAsylsökande är desperata människor, i många fall på flykt från krig, våld och tortyr.
Asylum seekers are desperate people escaping in many cases war, violence and torture.
SwedishAtt förväxla asylsökande med illegala invandrare strider mot flyktingkonventionen.
To confuse asylum seekers with illegal immigrants contravenes the Convention on Refugees.
Swedish. - (FR) Alla FN-medlemsstater är skyldiga att skydda flyktingar och asylsökande.
All UN Member States have an obligation to protect refugees and asylum seekers.
SwedishMen människor blir inte asylsökande bara för att de lever i ett farligt land.
But people do not become asylum seekers simply because they live in a dangerous country.