"asylansökningar" - Engelsk översättning

SV

"asylansökningar" på engelska

SV

asylansökningar {pluralis}

volume_up
asylansökningar
Asylansökningar bör behandlas utan oskäligt dröjsmål.
Applications for asylum should be looked at without undue delay.
Medlemsstaterna måste kunna effektivera handläggningen av asylansökningar och framställningar om övertagande.
Member States must be able to handle applications for asylum and requests for reception more efficiently.
Men det är svårt att göra mer utan att främja en inflation i praktiskt motiverade asylansökningar.
But it is difficult to go further than that without inflating the number of applications for asylum made for reasons of convenience.

Användningsexempel för "asylansökningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
SwedishDessa personers asylansökningar har följaktligen granskats av de berörda myndigheterna.
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
SwedishHur många asylansökningar har registrerats i EU:s 27 medlemsstater?
How many asylum applications have been registered in the 27 EU Member States?
SwedishNej, det är det inte, för antalet asylansökningar har minskat under den senaste tiden.
No, it is not, because refugee applications have fallen recently.
SwedishAv dessa 76 asylansökningar godkändes 36, 3 avslogs och resten ...
Of these 76 requests for asylum, 36 had a positive outcome, 3 were suspended and the rest ...
SwedishI verkligheten hade endast sex asylansökningar tagits upp till behandling.
But in reality only six applications were being considered.
SwedishÄnnu en gång går priset för den största minskningen av antalet asylansökningar till Frankrike.
Once again, the prize for the biggest reduction in the number of asylum applications goes to France.
SwedishGenom en sådan här samordning kan man förhindra flerfaldiga och ogrundade asylansökningar.
By establishing this kind of coordination, multiple and unwarranted asylum applications can be prevented.
SwedishDet har nu gjorts en jämförelse mellan asylansökningar i Schweiz och Tyskland.
A comparative study has also been carried out examining asylum application procedures in Switzerland and Germany.
SwedishUnder innevarande månad (februari) har redan 360 asylansökningar kommit in från Serbien och Makedonien.
This month (February), 360 applications have already been received from Serbia and Macedonia.
SwedishEn av domarna har erkänt att han undersöker asylansökningar mer noggrant än andra mål.
One of the judges admitted that he would look more closely at appeals from asylum seekers than at other cases.
SwedishPrövningen av asylansökningar måste präglas av solidaritet.
There must be solidarity in the examination of applications.
SwedishAsylansökningar bör behandlas utan oskäligt dröjsmål.
Applications for asylum should be looked at without undue delay.
SwedishKommissionen har lagt fram förslag till en rad bestämmelser om handläggning av asylansökningar.
The Commission has come forward with proposals for a number of rules on the handling of asylum applications.
SwedishEU tog emot över 200 000 asylansökningar under 2007.
In 2007, the EU received more than 200 000 asylum applications.
SwedishNågra säger: ”Ja, men EU:s nya asylbestämmelser kommer att leda till att vi översvämmas av ogrundade asylansökningar.”
Some say: 'Yes, but this Europe of asylum will be a beacon for unfounded asylum requests.'
SwedishKostnadsberäkningen, uppgifterna om asylansökningar och hanteringen av personuppgifter är alla bristfälliga.
The cost calculation, data on asylum applications and the handling of personal details are inadequate.
SwedishI enlighet med fördragen hör behandling av asylansökningar till medlemsstaternas behörighet.
In accordance with the Treaties, the examination of asylum applications falls under the competence of the Member States.
SwedishDet är det enda sättet att drastiskt minska antalet falska asylansökningar och bekämpa människohandel.
That is the only way to drastically reduce the number of bogus asylum applications and combat human trafficking.
SwedishMedlemsstaterna måste kunna effektivera handläggningen av asylansökningar och framställningar om övertagande.
Member States must be able to handle applications for asylum and requests for reception more efficiently.