SV

astronomisk {adjektiv}

volume_up
astronomisk
Om de försökte göra K2 och R4 lönsamma skulle investeringsnotan för banken bli astronomisk.
If they tried to make K2 or R4 economic, the investment bill for the bank would be astronomic.
astronomisk
På en astronomisk skala är det ett väldigt litet svart hål.
On an astronomical scale that's a very small black hole.
Kostnaden för att ge statligt stöd till alla dessa nya medlemsstater kommer att bli astronomisk.
The cost of giving State aid to all of these new Member States will be astronomical.
Jag vill inte tråka ut er nu med detta, men den är astronomisk.
I do not want to bore you now with it, but it is astronomical.

Användningsexempel för "astronomisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKostnaden för att ge statligt stöd till alla dessa nya medlemsstater kommer att bli astronomisk.
The cost of giving State aid to all of these new Member States will be astronomical.
SwedishOm de försökte göra K2 och R4 lönsamma skulle investeringsnotan för banken bli astronomisk.
If they tried to make K2 or R4 economic, the investment bill for the bank would be astronomic.
SwedishLåt oss dock inte glömma att det kinesiska tåget rusar in i Europa med astronomisk hastighet.
Let us not forget, however, that the Chinese train is crashing into Europe with astronomical speed.
SwedishJag vill inte tråka ut er nu med detta, men den är astronomisk.
I do not want to bore you now with it, but it is astronomical.
SwedishPå en astronomisk skala är det ett väldigt litet svart hål.
On an astronomical scale that's a very small black hole.
SwedishI den ofantlighet som är astronomisk rymd och geologisk tid, kan det som verkar omöjligt i Mellanvärlden visa sig vara oundvikligt.
In the vastness of astronomical space and geological time, that which seems impossible in Middle World might turn out to be inevitable.
SwedishNär det gäller kostnaden är den inte astronomisk: i kommissionens förslag beräknas den till 90 miljoner euro och den kunde kanske vara högre.
As far as cost is concerned, it is not astronomical: the Commission's proposal assesses it at EUR 90 million, and it could perhaps be higher.
Swedish– När man köper en ny bil i exempelvis Portugal är man tvungen att betala en astronomisk registreringsskatt till staten, som ibland uppgår till nära nog halva slutkostnaden för bilen.
   – When you buy a new car in, for example, Portugal, you have to pay an astronomical registration tax to the government, sometimes nearly half the final cost of the car.
Swedish   – När man köper en ny bil i exempelvis Portugal är man tvungen att betala en astronomisk registreringsskatt till staten, som ibland uppgår till nära nog halva slutkostnaden för bilen.
   – When you buy a new car in, for example, Portugal, you have to pay an astronomical registration tax to the government, sometimes nearly half the final cost of the car.