"astmatiker" - Engelsk översättning

SV

"astmatiker" på engelska

SV

astmatiker {utrum}

volume_up
astmatiker
18 procent av Västeuropas astmatiker är allvarligt sjuka.
Eighteen per cent of asthmatics in Western Europe are classified in the severe group.
De är förmodligen riskabla för astmatiker och bör därför hållas på lägsta möjliga nivå.
They probably have a hazardous potential for asthmatics and should therefore be kept at the lowest possible level.
Det fanns en innovativ tillverkare som utvecklade en inhalator för astmatiker.
Here was an innovative manufacturer which developed an inhaler for asthmatics.

Användningsexempel för "astmatiker" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet fanns en innovativ tillverkare som utvecklade en inhalator för astmatiker.
Here was an innovative manufacturer which developed an inhaler for asthmatics.
Swedish18 procent av Västeuropas astmatiker är allvarligt sjuka.
Eighteen per cent of asthmatics in Western Europe are classified in the severe group.
SwedishDe är förmodligen riskabla för astmatiker och bör därför hållas på lägsta möjliga nivå.
They probably have a hazardous potential for asthmatics and should therefore be kept at the lowest possible level.
SwedishFör en stor grupp människor kan sulfiterna nämligen ge hälsoproblem, särskilt i form av reaktioner på grund av överkänslighet, framför allt hos astmatiker.
To a large group of people, sulphites may cause health problems, particularly in the form of allergic reactions, especially in asthmatics.
SwedishOm vi väljer rådets linje, väljer vi faktiskt en sämre hälsa för våra medborgare i ett läge där barn och astmatiker tillhör de mest utsatta.
If we opt for the Council's line, we in actual fact choose poorer health for our citizens in a situation in which children and asthmatics are among the most vulnerable.
SwedishOm vi väljer rådets linje, väljer vi faktiskt en sämre hälsa för våra medborgare i ett läge där barn och astmatiker tillhör de mest utsatta.
If we opt for the Council' s line, we in actual fact choose poorer health for our citizens in a situation in which children and asthmatics are among the most vulnerable.
SwedishEftersom jag är astmatiker som får allvarliga problem så fort jag kommer i kontakt med en cigarett, anser jag det vara synnerligen svårt att röra mig i byggnaden.
As an asthmatic who has grave problems when I come into contact with a cigarette at all, I am finding it extremely difficult to move around this building.
SwedishVi föreslår även en sammanlänkning av de mest effektiva åtgärderna i de olika medlemsländerna, företrädesvis genom självhjälps- och stödgrupper för astmatiker och allergiker.
We also propose to link up the most effective actions in the different Member States, notably through self-help and support groups for asthma and allergy sufferers.