"astma" - Engelsk översättning

SV

"astma" på engelska

EN
SV

astma {utrum}

volume_up
astma
Det främsta orsaken till astma och astmaanfall är luftföroreningar.
First among the causes that trigger asthma and asthma attacks is air pollution.
Eftersom jag har astma fick jag två astmaattacker i denna byggnad under förra sessionen.
As an asthmatic, I had two asthma attacks in this building during the last session.
Astma och allergier ökar, särskilt bland ungdomar.
Asthma and allergies are on the increase, especially among the young.

Användningsexempel för "astma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEftersom jag har astma fick jag två astmaattacker i denna byggnad under förra sessionen.
As an asthmatic, I had two asthma attacks in this building during the last session.
SwedishDet främsta orsaken till astma och astmaanfall är luftföroreningar.
First among the causes that trigger asthma and asthma attacks is air pollution.
SwedishDet förvärrar lidandet för det stora antal barn som har astma.
It exacerbates the suffering of the vast numbers of children who have asthma.
SwedishAntalet barn som lider av astma och som måste gå genom livet med inhalatorer stiger.
The number of children suffering from asthma and having to go through life with inhalers is on the up.
SwedishDet är också viktigt att påpeka att Marijus Ivanilovas sedan barndomen lider av astma.
It is also important to point out that from childhood, Mr Ivanilovas has suffered from bronchial asthma.
SwedishDet kommer säkerligen att bidra till att minska utbredningen av astma som orsakas av marknära ozon.
It is going to make sure that we reduce the incidence of asthma caused by ground-level ozone.
SwedishAllergi och astma hos barn och unga fortsätter att öka.
Allergies and asthma in children and the young continue to increase.
SwedishMiljontals människor lider av astma och relaterade störningar.
Millions of people suffer from asthma and related disorders.
SwedishAstma och allergier ökar, särskilt bland ungdomar.
Asthma and allergies are on the increase, especially among the young.
SwedishLungcancer har ökat rekordartat och antalet fall av astma har niodubblats.
Lung cancer has multiplied and the number of asthma cases has grown ninefold.
SwedishMånga människor lider av astma och andra besvär.
Large numbers of people suffer from asthma and other complaints.
SwedishRen luft är en grundläggande livsnödvändighet, särskilt för patienter med astma eller luftrörskatarr.
Mr President, cleaner air is a necessity of life, especially for asthma and bronchitis sufferers.
SwedishSvalan (Astma och allergiförbundets märkning)
Swallow (Svalan) (Asthma and allergy association label)
SwedishVi måste varna för riskerna med rökning, risken att få lungcancer och även risken att man kan utveckla bronkit och astma.
People must know that it is not just lung cancer but other lung diseases and other diseases as well.
SwedishÖver 300 miljoner människor i världen lider av astma, 30 miljoner av dem i Europa och 200 000 i Ungern.
More than 300 million people worldwide suffer from asthma, 30 million of them in Europe and 200 000 of them in Hungary.
SwedishVad sulfater och sulfiter beträffar så står det klart att de framkallar astma, och i de värsta fallen följer döden.
As regards sulphates and sulphides, it is clear that they cause asthma and, in the worst cases, death ensues.
SwedishDet inkommer allt fler rapporter om hälsoproblem, allergier och astma som antas ha samband med kemikalier.
More and more reports are coming in concerning health problems, allergies and asthma assumed to be connected with chemicals.
Swedish10 procent av barnen i Västeuropa har astma, tio gånger fler än i Östeuropa, vilket beror på de olika miljöerna.
10% of children in western Europe have asthma, ten times more than in eastern Europe, due to the different environment.
SwedishVi måste varna för riskerna med rökning, risken att få lungcancer och även risken att man kan utveckla bronkit och astma.
We must warn of the dangers of smoking, the dangers of lung cancer and also the danger of bronchitis and asthma.
SwedishDärmed kommer vi att kunna ta större hänsyn till ökningar av andningssjukdomar som astma, bronkit och emfysem.
This will allow us to take better consideration of the upsurge in respiratory illnesses such as asthma, bronchitis and emphysema.