"associeringsavtal" - Engelsk översättning

SV

"associeringsavtal" på engelska

SV

associeringsavtal {neutrum}

volume_up
1. politik
associeringsavtal (även: associationsavtal)
Därför har EU och Montenegro undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
Montenegro - Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Montenegro (debatt)
Montenegro - EC/Montenegro: Stabilisation and Association Agreement (debate)
Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Bosnien och Hercegovina (
Stabilisation and Association Agreement between the EC and Bosnia and Herzegovina (

Användningsexempel för "associeringsavtal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför har EU och Montenegro undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
Swedishupplysa parlamentet om denna ”nya generationens” associeringsavtal och 
inform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
SwedishJag vill avslutningsvis säga att ett associeringsavtal är ett viktigt verktyg.
I should like to finish by saying that an association agreement is an important tool.
SwedishMontenegro - Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Montenegro (debatt)
Montenegro - EC/Montenegro: Stabilisation and Association Agreement (debate)
SwedishDet är de skyldiga att göra på grund av innehållet i detta associeringsavtal.
They are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
SwedishJag är också tydligt och bestämt för att avtalet ska vara ett associeringsavtal.
I am also strongly and decisively in favour of the agreement being an association agreement.
SwedishDet slutliga avtalet kommer att vara ett associeringsavtal, inte bara ett handelsavtal.
The final agreement will be an association agreement not a mere trade deal.
SwedishEtt stabiliserings- och associeringsavtal är det första steget på väg mot medlemskap i EU.
A Stabilisation and Association Agreement is the first step towards EU membership.
SwedishAssocieringsavtal mellan EG och 18 afrikanska länder undertecknas i Yaoundé.
In Yaoundé, an association agreement is signed between the EEC and 18 African countries.
SwedishVi bör underteckna ett stabiliserings- och associeringsavtal som ett brådskande ärende.
We should sign a stabilisation and association agreement as a matter of great urgency.
SwedishAssocieringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen (omröstning)
Negotiation of an EU-Andean Community Association Agreement (vote)
SwedishFörbindelserna mellan EU och Tunisien styrs av ett associeringsavtal som undertecknades 1995.
EU-Tunisia relations are governed by an association agreement signed in 1995.
SwedishStabiliserings- och associeringsavtal EG/Bosnien och Hercegovina (
Stabilisation and Association Agreement between the EC and Bosnia and Herzegovina (
SwedishDetta associeringsavtal gäller det pågående initiativet om det gemensamma europeiska luftrummet.
This association agreement concerns the ongoing Single European Sky initiative.
SwedishAssocieringsavtal har faktiskt redan undertecknats med en del av dem.
Indeed, association agreements have already been signed with some of them.
SwedishStrikt respekt för dessa rättigheter är ett nödvändigt villkor för vårt associeringsavtal.
Strict observance of these rights is an essential condition of our association agreement.
SwedishJag välkomnar att man inlett förhandlingar om ett nytt associeringsavtal i januari i år.
I welcome the start of the negotiations on a new association agreement in January this year.
SwedishDe står nära oss och det är bara naturligt att vi bör förhandla om associeringsavtal med dem.
They are close to us, it is only natural that we should negotiate association with them.
SwedishDet finns ju för Guds skull ändå ett associeringsavtal med Tunisien!
A short while ago, Mr President, you were speaking to us about Tunisia.
SwedishI detta associeringsavtal har ni, herr höge representant, ett medel för att göra er röst hörd.
Through the Association Agreement, Mr Solana, you have the means to make yourself heard.