"associera" - Engelsk översättning

SV

"associera" på engelska

SV associera
volume_up
[associerade|har associerat] {verb}

Taktiken är att associera syntetiska droger till en ny och attraktiv ungdomskultur, att förknippa den med dans, musik och en stark gruppkänsla.
The tactic is to associate synthetic drugs with a new and attractive youth culture, to associate them with dancing, music and a strong feeling of togetherness.
Däremot är det möjligt att associera landet till ett Europa med variabel geometri, som respekterar såväl nationernas suveränitet som deras gränser.
On the other hand, it ought to be possible to associate it to a Europe with a flexible shape, respecting national sovereignty and national boundaries.
Genom att associera dessa faror med invandring i allmänhetens fantasi och i Europas politik är jag rädd att ni spelar EU:s högerextrema krafter i händerna.
By associating these bogeys with immigration in the public imagination and in Europe's policies, I fear you are playing the game of the EU's far-right forces.

Synonymer (svenska) till "associera":

associera

Användningsexempel för "associera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI dag vill jag bara understryka vikten av att vi fortsätter att gradvis associera kandidatländerna till unionens aktiviteter.
For this reason, we propose to define a general model for agencies which ensures the balanced representation of Parliament, Council and Commission.
SwedishDen här resolutionen är emellertid inget annat än en katalog över allt som vi möjligtvis kan associera till detta enorma land.
However, this resolution is nothing short of a shopping list of all the topics that we could possibly think of in relation to this enormous country.
SwedishDet avtal vi röstade om i dag mellan Europeiska unionen och Serbien är en milstolpe på vägen mot att associera detta land med europeiska system.
The agreement we voted on today between the European Union and Serbia is a milestone on the way to the association of this country with European structures.
SwedishDet finns en fara i att brännmärka de väldigt många personer som arbetar inom jordbruket, genom att associera dem med de bilder vi har sett på dåligt skötta djur.
There is a danger of stigmatising the very large number of people who work in farming by associating them with images of mistreatment of animals.
SwedishInom detta området påminner vi om förslagen från vår grupp om att associera de utomeuropeiska länderna och territorierna samt de yttersta randområdena.
In that connection, we direct attention to our group's proposals that the overseas countries and territories and the ultra-peripheral regions should be involved.
SwedishGenom att associera dessa faror med invandring i allmänhetens fantasi och i Europas politik är jag rädd att ni spelar EU:s högerextrema krafter i händerna.
By associating these bogeys with immigration in the public imagination and in Europe's policies, I fear you are playing the game of the EU's far-right forces.
SwedishJag måste säga att i ljuset av dessa händelser ställer jag mig litet undrande till den metod som består i att först associera kandidatländerna till Media-programmet.
In the light of these events, I must say that I wonder a little about the method involved in associating applicant countries with the MEDIA programme from the outset.
SwedishUnder tiden glömmer man bort det viktigaste, nödvändigheten av att associera och göra medborgarna delaktiga i debatten, i synnerhet de som befinner sig långt från beslutscentrum.
In the meantime, the essential need to involve the people in these debates is being forgotten, particularly those people who are most disadvantaged and distant from the decision-making centres.