"associationsavtal" - Engelsk översättning

SV

"associationsavtal" på engelska

SV

associationsavtal {neutrum}

volume_up
1. politik
associationsavtal (även: associeringsavtal)
Förhandlingar pågår också för ett nytt associationsavtal med Algeriet.
Negotiations are also under way for a new association agreement with Algeria.
EU och Algeriet undertecknar ett associationsavtal i Valencia, Spanien.
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
EU:s förbindelser med Ukraina bör föras upp på en ny nivå, och landet bör erbjudas ett associationsavtal och möjlighet till medlemskap.
The EU’s relations with Ukraine should be advanced to a new level, and the country should be offered an Association Agreement and the prospect of membership.

Användningsexempel för "associationsavtal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörhandlingar pågår också för ett nytt associationsavtal med Algeriet.
Negotiations are also under way for a new association agreement with Algeria.
SwedishEU och Algeriet undertecknar ett associationsavtal i Valencia, Spanien.
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
Swedish Kommer rådet att ge kommissionen mandat att förhandla om ett associationsavtal med Libyen?
 Will the Council confer on the Commission a mandate to negotiate an association treaty with Libya?
SwedishEU: s förbindelser med Ukraina bör föras upp på en ny nivå, och landet bör erbjudas ett associationsavtal och möjlighet till medlemskap.
We must act now to ensure that democracy is not merely victorious, but that it is long-lasting and a source of hope to others.
SwedishVad har vi konkret gjort i de associationsavtal som har förhandlats fram till i dag och där en viktig del handlar om yrkesutbildning?
You ask what specific steps we have taken in the association agreements negotiated so far, of which a fundamental part relates to vocational training.
SwedishVi skall göra det tillsammans med länder som vi handlar med och har associationsavtal med.
We have to combat piracy, and the way to do so is through cooperation with the countries with whom we have dealings and other forms of association.
SwedishEU:s förbindelser med Ukraina bör föras upp på en ny nivå, och landet bör erbjudas ett associationsavtal och möjlighet till medlemskap.
The EU’s relations with Ukraine should be advanced to a new level, and the country should be offered an Association Agreement and the prospect of membership.
SwedishProgrammet är framgångsrikt och populärt, det är populärt inom Europeiska unionen och i sådan länder som ansöker om medlemskap och eller som har associationsavtal med oss.
The programme is successful and popular; it is popular within the European Union and with countries who are applicants or associated with us.
SwedishOrdförande, Tunisien var ett av de första länderna med vilket ett associationsavtal avslutades, under många år framfört som ett exempel på måttlig politik.
Madam President, Tunisia was one of the first countries with which an association agreement was concluded and for years has set an example of moderate policy.
SwedishLandet ingår varken i vårt Medelhavsprogram, eftersom det tyvärr inte ligger direkt vid Medelhavet, och det finns inte heller något associationsavtal med detta land.
The country is not covered by our Mediterranean programme, because it is does not directly adjoin the Mediterranean, nor do we have an association agreement with it.
SwedishOm ni har exakta detaljer, fru Morgantini, kan ni vidarebefordra dem till kommissionen som, det är jag säker på, kommer att nämna dem vid nästa associationsavtal.
If you have accurate details, Mrs Morgantini, you can communicate them to the Commission, who will not fail, I am sure, to mention them for the next Association Agreement.
SwedishSyrien och Libanon har båda allt de behöver för att utvecklas vid sidan av varandra, inom ramen för ett partnerskap med EU, våra associationsavtal och EU: s grannskapspolitik.
The vital international inquiry must do everything possible to shed light on those responsible for seeking to destabilise Lebanon and creating a climate of terror.