SV

assisterande {adjektiv}

volume_up
assisterande (även: biträdande, extra-, under-)
När jag inte bekämpar fattigdom, så bekämpar jag bränder som assisterande kapten för frivilligbrandkåren.
When I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.

Användningsexempel för "assisterande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär jag inte bekämpar fattigdom, så bekämpar jag bränder som assisterande kapten för frivilligbrandkåren.
When I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
SwedishDetsamma gäller mitt betänkande och våra förslag som syftat till att skapa en ram för fastställandet av en status för assisterande makar.
The same goes for my report and our proposals aimed at creating a framework for establishing a status for assisting spouses.
SwedishMedlemsstaterna borde se till att assisterande makar kan tillhöra sjukvårds- och invaliditetsförsäkringssystem samt pensionssystem.
Member States should ensure that assisting spouses can become members of sickness and invalidity insurance schemes and pension schemes.
SwedishDessa säkerhetsförbättringar har särskilt uppnåtts genom det arbete som har utförts av assisterande grupper på plats, stödda av Phare- och Tacis-programmen.
These improvements in safety have been achieved particularly by the use of on-site assistance teams, supported by the PHARE and TACIS programmes.
SwedishFritidsarbete, projektanställningar och arbete från assisterande familjemedlemmars sida.
What is known as atypical work has long since become typical - voluntary work, fixed-term contract work, and help from family members.

Synonymer (svenska) till "assistera":

assistera
Swedish