SV

assimilations- {adjektiv}

volume_up
assimilations- (även: assimilerande)
assimilations- (även: assimilerande)
EN

assimilation {substantiv}

volume_up
assimilation
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Man kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
This is not so much integration as assimilation.
Det handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
assimilation
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/ 48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89 / 48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89/48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.

Synonymer (engelska) till "assimilation":

assimilation
assimilative