SV

assimilation {utrum}

volume_up
assimilation (även: assimilering, likhet)
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
EN

assimilation {substantiv}

volume_up
assimilation
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Man kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
This is not so much integration as assimilation.
Det handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
assimilation
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/ 48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89 / 48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89/48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.

Användningsexempel för "assimilation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
SwedishDet kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
SwedishDet kommer att visa att unionen är oförmögen till assimilation.
It will demonstrate a lack of ability to assimilate on its part.
SwedishDenna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
SwedishTorvmassan bildas genom assimilation och förnybar produktion, analogt med andra växtbiomassor.
The formation of peat by assimilation and the production of organic debris are the same as with other plant biomasses.
SwedishI ett decennium har de systematiskt diskriminerats och hotats med assimilation och död, och deras identitet är i fara.
For a decade, they have been systematically discriminated against and threatened with assimilation and death, and their identity is in danger.
Swedish(HU) I februari i år höll Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan ett mycket kontroversiellt tal i Köln där han kallade assimilation ett brott mot mänskligheten.
(HU) In February this year, Mr Erdogan, the Turkish Prime Minister, gave an extremely controversial speech in Cologne, in which he called assimilation a crime against humanity.
SwedishJag tycker också att det är mycket viktigt att understryka att det i Tjeckiska republiken har skett en tydlig och perfekt assimilation av de värden som är grunden för gemenskapens Europa.
It is also extremely important to stress that the values that form the basis of the community of Europe have been clearly and perfectly assimilated by the Czech Republic.

Synonymer (engelska) till "assimilation":

assimilation
assimilative