"aspartam" - Engelsk översättning

SV

"aspartam" på engelska

EN

"aspartame" på svenska

volume_up
aspartame {substantiv}
SV

aspartam {neutrum}

volume_up
1. kemi
aspartam
En ny bedömning av aspartam förefaller inte alls störande.
A re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
Det finns säkerhetshänsyn när det gäller användningen av aspartam.
There are safety considerations with the use of aspartame.
Såsom redan har påpekats syftar ändringsförslag 4 till att inleda en ny utredning om aspartam.
Amendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
EN

aspartame {substantiv}

volume_up
1. kemi
aspartame
A re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
En ny bedömning av aspartam förefaller inte alls störande.
There are safety considerations with the use of aspartame.
Det finns säkerhetshänsyn när det gäller användningen av aspartam.
Amendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Såsom redan har påpekats syftar ändringsförslag 4 till att inleda en ny utredning om aspartam.

Användningsexempel för "aspartam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn fråga jag vet är oroväckande är den om aspartam, nisin och nitrosamin.
An issue that I know is of concern is that of aspartame, nicin and nitrosamine.
SwedishSåsom redan har påpekats syftar ändringsförslag 4 till att inleda en ny utredning om aspartam.
Amendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
SwedishEtt nytt betänkande för utvärdering av aspartam skulle helt enkelt bara leda till negativ publicitet.
A new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.
SwedishEn ny bedömning av aspartam förefaller inte alls störande.
A re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
SwedishDet finns säkerhetshänsyn när det gäller användningen av aspartam.
So, are we to keep on re-evaluating the evidence until we get the result that Mr Lannoye wants?
SwedishDet finns säkerhetshänsyn när det gäller användningen av aspartam.
There are safety considerations with the use of aspartame.
SwedishI ändringsförslag 4 efterlyser man en ny utvärdering av två sötningsmedel - aspartam och steviosid.
Amendment 4 calls for the re-evaluation of the authorisation of two sweeteners - aspartame and stevioside.
SwedishNär det gäller märkning måste förekomst av aspartam i ett livsmedel anges på produkten, som för alla andra tillsatser.
The Commission can accept such a clause and welcomes the fact that it is limited in time.
SwedishI detta förslag begärs bland annat en rapport om den nya utvärderingen av tillstånd för aspartam.
In this amendment, a request is made, among others, for a report about the re-evaluation of the licence for aspartame.
SwedishNär det gäller märkning måste förekomst av aspartam i ett livsmedel anges på produkten, som för alla andra tillsatser.
As regards labelling, the presence of aspartame in a foodstuff must be labelled, as for any other additive.
SwedishDenna typ av försäkran gäller det långvariga intaget av aspartam liksom intaget av antibiotika – nisin och natamycin.
That form of assurance regards the prolonged intake of aspartame as well as the intake of antibiotics – nicin and natamicin.
SwedishPepsi kom till Howard och sade "Du vet, det finns en ny grej som heter aspartam, och vi skulle vilja skapa Pepsi Light.
And Pepsi came to Howard and they said, "You know, there's this new thing called aspartame, and we would like to make Diet Pepsi.
SwedishJag förstår mina kolleger i Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen som vill lägga särskilt tonvikt vid aspartam.
I understand my fellow Members in the Group of the Greens/European Free Alliance who wish to place particular emphasis on aspartame.
SwedishMin andra punkt gäller aspartam.
SwedishI det fjärde och sista ändringsförslaget framförs en begäran om en ny utvärdering av tillstånd för två sötningsmedel – aspartam och steviosid.
A similar amendment has already been accepted in the context of the amendment of another directive on food additives.
SwedishVi skulle vilja att du räknar ut hur mycket aspartam vi ska ha i varje burk med Pepsi Light för att skapa den perfekta läsken."
We'd like you to figure out how much aspartame we should put in each can of Diet Pepsi, in order to have the perfect drink." ~~~ Right?
SwedishI det fjärde och sista ändringsförslaget framförs en begäran om en ny utvärdering av tillstånd för två sötningsmedel – aspartam och steviosid.
The fourth and final amendment calls for the re-evaluation of the authorisation of two sweeteners – aspartame and stevioside.
SwedishOm man läser riktlinjerna från Förenade kungarikets livsmedelsmyndighet, står det att det finns en liten grupp personer som inte kan konsumera aspartam utan risk.
If you look at the UK Food Standard Agency guidance it says that there is a small group of people who cannot safely consume aspartame.
SwedishNi har just nämnt FDA i Förenade staterna, när det gällde aspartam. Men däremot vill ni inte lyssna till deras varningar när det gäller cyklamat.
Although Mrs Jackson, with reference to aspartame, has just mentioned the FDA in the USA, she does not want to heed the FDA's warnings about cyclamic acid.
SwedishEftersom aspartam innehåller denna aminosyra märks alla livsmedelsprodukter som innehåller aspartam tydligt i detta syfte, vilket kommissionsledamoten sade.
Since aspartame was also a source of this, all food products containing aspartame are clearly labelled to that effect, as the Commissioner said.