"asp" - Engelsk översättning

SV

"asp" på engelska

EN
EN
EN
SV

asp {utrum}

volume_up
volume_up
aspen {substantiv} (the tree populus tremula)

Användningsexempel för "asp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI det alternativområde för WebCast som då visas markerar Du Active Server Pages (ASP).
In the option area for WebCast, select the Active Server Pages (ASP) option.
SwedishFör WebCast behövs åtminstone en HTTP-server som stöder antingen Perl eller ASP som scripting.
In any case, the WebCast needs an HTTP Server offering Perl or ASP as scripting.
SwedishDen HTML-presentation som Du skapar på detta sätt kan bara förmedlas av en webbserver som stöder ASP.
This HTML presentation however, can only be offered by a web server supporting ASP.
SwedishLikaså måste väl Asp ha läst brevet när han uttalade sig.
In the same way, Mr Asp must surely have read the letter before he made his statement.
SwedishVid export som ASP bör du ge HTML-filen ett " hemligt " filnamn, se vidare nedan.
For export as ASP we recommend selecting a " secret " file name for the HTML file (see below for more details).
SwedishKinnock hänvisar till brevet till Gradin och Asp.
Mr Kinnock refers to the letter to Mrs Gradin and Mr Asp.
SwedishMina brev till Gradin och Asp av den 22 november gällde därför uteslutande sådana juridiska skyldigheter och betraktanden och ingenting annat.
My 22 November letters to Mrs Gradin and Mr Asp therefore related entirely to such legal obligations and considerations and to absolutely nothing else.
SwedishUnep och Unesco har upprättat projektet GrASP (Great Apes Survival Project) och många andra organisationer arbetar för att finna lösningar på problemet.
UNEP and UNESCO established GrASP (Great Apes Survival Project) and there are many other organisations working to find ways to address the problem.
SwedishDessutom måste Du ha solida kunskaper om hur man använder webbservern och ASP respektive Perl, så att Du kan arbeta vidare med de filer som skapats av WebCast-exporten.
Furthermore, you also need sound knowledge in working with the Web Server and ASP or Perl so that you can keep on working with the WebCast Export created files.
SwedishDet är klart att detta inte gärna kan tolkas som någonting annat än att man antyder att Asp har gjort något som han inte får och att han kanske t.o.m. skulle vara förtjänt av en reprimand.
Clearly, this can hardly be interpreted as anything other than an insinuation that Mr Asp did something he ought not to have done and that he might perhaps even deserve a reprimand.
SwedishJag röstade emot beviljandet av ansvarsfrihet för generalsekreteraren, eftersom denne i samband med köpet av ASP-byggnaden i Bryssel lämnat vilseledande uppgifter till de politiska beslutsorganen:
I voted against giving a discharge to the Secretary-General because he gave misleading information to the political decision-making bodies about the purchase of the ASP building in Brussels.