"aska" - Engelsk översättning

SV

"aska" på engelska

EN
SV

aska {utrum}

volume_up
aska
volume_up
ash {substantiv}
Om denna vulkaniska aska har klargjort något, så är det behovet av mer Europa.
If this volcanic ash has made one thing clear, it is the need for more Europe.
Avfallet skulle förvandlas till aska och orsaka skadliga och dödliga utsläpp.
The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
Förlusten av skogsområden och de många ton aska som sköljts med har förvärrat översvämningarna.
The loss of wooded areas and the tonnes of ash swept away have increased the ferocity of the floods.
aska (även: slagg)
Man känner förtvivlan, hjälplöshet och vrede när man passerar dessa områden som bränts till aska.
Desolation, helplessness and anger: that is how you feel when you cross these areas that have been burnt to a cinder.
Vi får inte glömma att båda dessa flygplan helt inneslöts i aska från vulkaner som hade haft sitt utbrott precis innan och som befann sig på ett relativt nära avstånd.
Do not forget that both of these flights ended up totally enveloped by dust from volcanoes which had erupted only shortly beforehand and which were relatively nearby.

Användningsexempel för "aska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm denna vulkaniska aska har klargjort något, så är det behovet av mer Europa.
If this volcanic ash has made one thing clear, it is the need for more Europe.
SwedishDet omvandlas till dioxiner och även giftig aska - vad skall man göra med den?
In Ireland, some operators are proposing using it in building materials.
SwedishAvfallet skulle förvandlas till aska och orsaka skadliga och dödliga utsläpp.
The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
SwedishLåt oss därför inte klä oss i aska, ta emot gula kort eller deppa.
Let us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
SwedishFörlusten av skogsområden och de många ton aska som sköljts med har förvärrat översvämningarna.
The loss of wooded areas and the tonnes of ash swept away have increased the ferocity of the floods.
SwedishFler än 60 personer omkom, många skadades, och tusentals hektar land förvandlades till aska.
More than 60 people perished, there were many casualties, and thousands of hectares were reduced to ashes.
SwedishMan känner förtvivlan, hjälplöshet och vrede när man passerar dessa områden som bränts till aska.
Desolation, helplessness and anger: that is how you feel when you cross these areas that have been burnt to a cinder.
SwedishPå en ökenslätt i Tanzania, i skuggan av vulkanen Ol Donyo Lengai, finns det en dyn av vulkanisk aska.
In a desert plain in Tanzania, in the shadow of the volcano Ol Donyo Lengai, there's a dune made of volcanic ash.
SwedishHon önskad att vi spred hennes aska för vinden
She wished for us to scatter her ashes to the four winds.
SwedishBränn mig och sprid min aska i en stark östanvind.
Burn me and cast my ashes to a strong east wind.
SwedishVi får aldrig glömma att Europa reste sig från denna bittra aska med hjälp av fredliga värderingar och tolerans.
We must always remember that Europe rose from those bitter ashes, on the basis of values of peace and tolerance.
SwedishDe lämnar efter sig en extremt giftig aska.
You also have extremely toxic ash left afterwards.
SwedishLåt USA sköta krigen tills amerikanerna själva går under i blod och aska, precis som romarna!
The United States should be left to wage the wars until the Americans themselves are consumed in blood and fire, just as the Romans were.
SwedishJag vill bara tillägga att vi behöver kunna använda all tillgänglig teknik för att mäta hur mycket aska det finns.
I just wanted to add that we need to be able to extensively use all the available technology in order to measure the ash.
SwedishInte en vulkan fylld av lava eller aska utan av misstroende.
It is there that I see the parallel with dancing on a volcano; a volcano filled not with lava or ash but with distrust.
SwedishDe paket med medel som föreslås visar sig vara aska i stället för guld för arbetarna och manna från himlen för storföretagen.
The package of funds proclaimed is proving to be ashes rather than gold for the workers and manna from heaven for big business.
SwedishKommissionen arbetar aktivt med konkreta åtgärder för att förbättra befintliga metoder för att undvika vulkanisk aska i luftfarten.
The Commission is actively engaged in practical work to refine the existing volcanic ash avoidance methodologies in aviation.
SwedishAnsvaret för flygsäkerheten, som innefattar att undvika områden förorenade av aska, måste åligga de driftsansvariga (operatörerna) och besättningen.
Responsibility for flight safety, which includes avoiding areas contaminated by ash, must lie with the operator and crew.
SwedishEuropeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) har fått i uppgift att fastställa bindande normer för motorers toleransnivåer när det gäller aska.
The European Aviation Safety Agency (EASA) has been given the task of defining binding standards for engine ash tolerance levels.
SwedishOch precis när kvinnan som ville lära känna mig som vuxen började känna mig, förvandlades hon till en låda med aska och överlämnades i mina händer.
And just as the woman who wanted to know me as an adult got to know me, she turned into a box of ashes and was placed in my hands.

Synonymer (svenska) till "aska":

aska
Swedish
ask