SV

ask {utrum}

volume_up
1. allmänt
ask
volume_up
ash {substantiv} (the tree fraxinus excelsior)
Tre månader efter det gjorde jag min första modevisning för Alexander McQueen på ett par handsnidade träben gjorda av massiv ask.
Three months after that, I did my first runway show for Alexander McQueen on a pair of hand-carved wooden legs made from solid ash.
ask (även: paket)
volume_up
pack {substantiv} [USA]
ask (även: paket, bunt, massa stålar)
Årets fastställande av priserna på jordbruksprodukter påminner om en kinesisk ask som innehåller ett litet paket och ett stort paket.
There is a packet inside a package. The packet is minuscule.
2. "liten låda"
volume_up
box {substantiv}
Pandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
Thus, Pandora's Box has been opened and employment law has been blown sky high.
Aktieägarna vill inte att vi riskerar att öppna Pandoras ask.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’ s box.
De träder fram ur Pandoras ask, vilken avslöjar ett fasansfullt innehåll.
The Pandora's box from which they come reveals some terrible contents.
EN

to ask [asked|asked] {verb}

volume_up
1. allmänt
You may ask me - I may ask myself - whether we have misused this method.
Och ni kan fråga mig, och jag kan fråga mig själv: har vi missbrukat denna teknik?
I should like to ask the Commissioner: what is the negative response from Brussels?
Jag vill fråga kommissionsledamoten: Vilken negativ reaktion kommer från Bryssel?
I have to ask why the interinstitutional talks on this issue are still stalled?
Jag måste fråga varför de interinstitutionella samtalen om denna fråga ännu inte kommit igång.
to ask
That being said, I would ask you, Mr President, to ask the Member of whom I was speaking to apologise.
Jag vill alltså be er att be den ledamot som talade att be om ursäkt.
I must ask the House to approve the result of the negotiations.
Jag skulle därför vilja be parlamentet att godkänna förhandlingsresultatet.
I would therefore ask the Commissioner to pay particular attention here.
Jag vill därför be kommissionsledamoten att särskilt uppmärksamma detta.
to ask
volume_up
anhålla {vb} (be om ngt)
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
Skulle vi kunna få anhålla om att det kommer ett betydelsefullt steg framåt även från den andra sidan?
I would ask for this to be made a new focal point.
Jag vill anhålla om att man här gör en ny prioritering.
She should be able to ask you, Mr President, to be allowed to make a statement on this subject during this part-session.
Hon kan anhålla om ert tillstånd, herr ordförande, att göra ett uttalande i saken vid det här sammanträdet.
We will have to ask what is happening, and we will let you know, Mr Coelho.
Vi måste höra efter vad som försiggår, och vi kommer att underrätta er, herr Coelho.
to ask (även: to find out, to inquire)
volume_up
efterhöra {vb} [gam. mod.]
to ask (även: to inquire)
2. "require"
Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
Tänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Kommissionen skulle åtminstone kunna begära att vidarebosättningsfrågan slutförs.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
En grupp kan alltså begära att tolkningen förkastas genom att motsätta sig den.
3. "expect"
I would ask the Commissioner when Parliament can expect to see this proposal.
Jag frågar kommissionen när parlamentet kan förvänta sig det kommissionsförslaget.
What, one may ask, can our farmers expect ...
Man undrar ju vad våra jordbrukare kan förvänta sig ...
Man undrar ju vad våra jordbrukare kan förvänta sig...

Användningsexempel för "ask" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet verkar som om upprättandet av en flygförbudszon har öppnat en Pandoras ask.
It seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
SwedishPandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
Thus, Pandora's Box has been opened and employment law has been blown sky high.
SwedishMinister Ask och jag ser fram emot det ökade samarbetet med Europaparlamentet.
Mrs Ask and I are looking forward to increased cooperation with the European Parliament.
SwedishSå det gläder mig mycket att Beatrice Ask och José Manuel Barroso talade om detta.
So I am very pleased that Mrs Ask and Mr Barroso have spoken about this.
SwedishPrecis som min kollega Beatrice Ask sade, ser vi nu fram emot era synpunkter.
As my colleague Mrs Ask said, we now look forward to hearing your views.
SwedishKommissionsledamoten bör inte vara rädd för att hon öppnar Pandoras ask!
Madam Commissioner should not be afraid that she is opening Pandora's box!
SwedishVi önskar Beatrice Ask och kommissionen framgång på detta område under de kommande veckorna.
We wish you, Mrs Ask, and the Commission, success here in the coming weeks.
SwedishDe träder fram ur Pandoras ask, vilken avslöjar ett fasansfullt innehåll.
The Pandora's box from which they come reveals some terrible contents.
SwedishPandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
This provides a sufficient guarantee that employees’ and employers’ rights will be respected.
SwedishDessa länder har inte erkänt Kosovo, utan har i stället öppnat en Pandoras ask.
What they have recognised is not Kosovo, but a Pandora's Box.
SwedishEn Pandoras ask har öppnats och uppenbarar olika visioner om Europa.
A Pandora’s box has been opened, exposing different visions of Europe.
SwedishPandoras ask är sedan länge öppen.
It is only the tip of the iceberg or a Pandora' s box which has been open for a long time.
SwedishDen nuvarande planen liknar snarare en tom ask än en julgran.
The current plan has more in common with an empty box than a Christmas tree.
SwedishVästländerna erkände Kosovo och öppnade verkligen Pandoras ask.
The Western countries recognised Kosovo and really opened Pandora's box.
SwedishAnnars kanske vi måste öppna Pandoras ask eller Euratomfördraget.
Otherwise, we might have to open Pandora's box, or the Euratom Treaty.
SwedishKlonandet av fåret Dolly öppnar Pandoras ask.
Mr President, the cloning of Dolly the sheep has opened a Pandora's Box.
SwedishAktieägarna vill inte att vi riskerar att öppna Pandoras ask.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’ s box.
SwedishAktieägarna vill inte att vi riskerar att öppna Pandoras ask.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’s box.
SwedishI Thessaloniki hävdade de att de inte skulle öppna Pandoras ask.
In Thessaloniki they claimed that they would not open Pandora’s box.
SwedishDen förblir negativ, eftersom vi inte vad beträffar mål 1 vill öppna Pandoras ask.
Our opinion remains negative because, with regard to Objective 1, we have no wish to reopen Pandora's box.

Synonymer (svenska) till "ask":

ask
aska
Swedish

Synonymer (engelska) till "asking price":

asking price