"Asien" - Engelsk översättning

SV

"Asien" på engelska

EN
SV

Asien {egennamn}

volume_up
1. geografi
Asien
volume_up
Asia {substantiv}
Europaparlamentet ger med rätta eftertryck åt sina förbindelser med Asien.
The European Parliament is rightly emphasizing its links with Asia.
Asien kunde få social utveckling innan dom fick ekonomisk utveckling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien (omröstning)
Regional strategy and multiannual indicative programme for Asia (vote)

Användningsexempel för "Asien" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är en inkörsport till marknaderna och energivägarna i Asien och Mellanöstern.
It is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
SwedishVår politik gentemot Asien är en kriminell politik, bokstavligt talat kriminell.
Our policy towards Asia is a criminal policy; it is quite literally criminal.
SwedishAsien borde glädjas när det ser hur dess främsta konkurrent Europa tappar kraft.
Asia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
SwedishSydkorea är den 15:e största ekonomin i världen och den tredje största i Asien.
South Korea is the 15th largest economy in the world and the third largest in Asia.
SwedishEnligt FN:s befolkningsfond UNFPA ”saknas” minst 60 miljoner flickor enbart i Asien.
According to the UNFPA, in Asia alone, at least 60 million girls are 'missing'.
SwedishI Asien problemet med moderskap anknytning till religionen och kastväsendet.
In Asia, the problem of maternity comes up against religious and caste obstacles.
SwedishDessutom håller vi på att skapa allt närmare förbindelser med andra delar av Asien.
On top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
SwedishKvinnor från Asien, Afrika, Sydamerika och de central- och östeuropeiska staterna.
Women from Asia, Africa, South America and the central and eastern european states.
SwedishDet måste bli möjligt för Afrika, Asien och Latinamerika att bli ständiga medlemmar.
It must be possible for Africa, Asia and Latin America to be permanent members.
SwedishDetta är ett problem inte bara för Asien, utan för alla länder på alla kontinenter.
This is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
SwedishFartyg kan med lätthet köpas i Asien och behöver inte nödvändigtvis köpas i EU.
Ships can easily be bought in Asia and do not necessarily have to be bought in Europe.
SwedishDen regenerativa medicinska vetenskapen i Europa börjar släpa efter USA och Asien.
Regenerative medicine in Europe is beginning to lag behind the US and Asia.
SwedishUnga parlamentariker har mötts under ASEF: s, Asien-Europa-stiftelsens, beskydd.
Young parliamentarians have met under the auspices of ASEF, the Asia-Europe foundation.
SwedishAnnars kommer Asien som region att gå miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
SwedishAlldeles nyss hänvisade jag till de europeiska bankernas engagemang i Asien.
Indeed, I spoke earlier about the involvement of the European banks in Asia.
SwedishUnga parlamentariker har mötts under ASEF:s, Asien-Europa-stiftelsens, beskydd.
Young parliamentarians have met under the auspices of ASEF, the Asia-Europe foundation.
SwedishTragedin i Asien är fortfarande ofattbar för många av oss.
   Mr President, the tragedy in Asia is still inconceivable for many of us.
SwedishFör det tredje: Detta är en punkt som rör oss, men även länderna i Asien.
My third point is one that affects not only us but also the countries of Asia.
SwedishUNHCR uppskattar att det finns 4,8 miljoner i Asien och ca 88 000 i Latinamerika.
The UNHCR estimates that there are 4.8 million in Asia and some 88 000 in Latin America.
SwedishDärför vore det fel att överföra EU-medel från Asien till Latinamerika.
It would therefore be a mistake to transfer EU funds from Asia to Latin America.