"Ashley" - Engelsk översättning

SV

"Ashley" på engelska

EN
EN

"Ashley" på svenska

SV
SV

Ashley {egennamn}

volume_up
Ashley
Begäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (omröstning)
Request for defence of the immunity of Ashley Mote (vote)
Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!
let's have a big hand for President Ashley Roach Clip!
EN

Ashley {egennamn}

volume_up
Ashley
Request for defence of the immunity of Ashley Mote (vote)
Begäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (omröstning)
let's have a big hand for President Ashley Roach Clip!
Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!

Användningsexempel för "Ashley" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet gläder mig att få tala efter den ärade Ashley Mote.
   Mr President, I am pleased to follow the honourable gentleman, Mr Mote.
SwedishSom min kollega Ashley Fox sade tidigare innehöll EU-räkenskaperna för 2009 många felaktigheter.
As my colleague Mr Fox said earlier, the EU accounts for 2009 were riddled with error.
SwedishBegäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (omröstning)
Request for defence of the immunity of Ashley Mote (vote)
SwedishDet är inte så som Ashley Mote sa att irländarna hölls ovetande: de behandlades annorlunda.
It is not, as Mr Mote said, that the Irish were kept in ignorance: they were treated differently.
SwedishJag ger nu ordet till Ashley Fox, som är emot detta förslag.
I will now give the floor to Mr Fox, who is against this proposal.
SwedishJag berömmer Ashley Fox för hans arbete att åtminstone tillföra en smula sunt förnuft under 2012 och 2013.
I commend Mr Fox on his work to at least bring some modicum of common sense in 2012 and 2013.
SwedishJag är i likhet med min kollega Ashley Fox och många brittiska konservativa bekymrad.
Mr President, like my colleague Mr Fox, I too share the concern, as many British Conservatives did.
SwedishJag säger detta så att protokollet skall utvisa att Ashley Mote har ställt ett olagligt yrkande i kammaren.
I say this in order that the Minutes may record that Mr Mote made an illegal demand in this House.
SwedishNär det gäller det som Ashley Mote sade om rabatten, upprepar jag att vi måste se över alla dessa frågor vid rundan.
I apologise for not spending more of my speech on the issues of the environment and climate change.
SwedishGe en stor applåd för president Ashley Roach Clip!
let's have a big hand for President Ashley Roach Clip!
SwedishSom jag sade till Ashley Fox och Elena Băsescu kommer vi även att återkomma till frågan om strukturerade produkter.
As I said to Mr Fox and Mrs Băsescu, we will indeed also return to the matter of structured products.
SwedishNär det gäller det som Ashley Mote sade om rabatten, upprepar jag att vi måste se över alla dessa frågor vid rundan.
In respect of what Mr Mote said about the rebate, I repeat that we must look at all of this in the round.
SwedishOm Bogdan Pęk och Ashley Mote är emot den måste Kinga Gál ha valt rätt väg, och jag rekommenderar kammaren detta betänkande.
I welcome this consultation process but I will pay more heed to the concrete proposals that will follow.
SwedishNi har gett ordet till många ledamöter, bland annat två gånger till Klaus-Heiner Lehne samt till Bruno Gollnisch och Ashley Fox.
You have given the floor to many Members, including twice to Mr Lehne and to Mr Gollnisch and Mr Fox.
SwedishOm Bogdan Pęk och Ashley Mote är emot den måste Kinga Gál ha valt rätt väg, och jag rekommenderar kammaren detta betänkande.
If Mr Pęk and Mr Mote are against it, Mrs Gál must have taken the right route and I recommend this report to the House.
SwedishI det ändringsförslag som Ashley Fox lade fram försökte han kombinera sammanträdesperioderna i augusti och september till en enda vecka.
The amendment tabled by Mr Fox attempted to combine the August and the September plenary sessions in one week.
SwedishJag röstade för Ashley Fox' betänkande.
Swedish– Efter att ha begrundat frågan i två minuter vill jag påpeka att det som Ashley Mote kräver självfallet strider emot Europeiska unionens lagar.
The question is whether Europe has the courage to move to action, rather than just continuing to express words.
SwedishJag säger detta så att protokollet skall utvisa att Ashley Mote har ställt ett olagligt yrkande i kammaren.
Having taken two minutes to consider the matter, I would like to state that what Mr Mote is asking for is of course contrary to the laws of the European Union.
SwedishDet är emellertid, enligt den studie som leds av Ashley Cockrell Skinner, bra att känna till att övervikt kan vara skadligt för små barn.
It is also useful to note that, according to this study, led by Ashley Cockrell Skinner, obesity may also be harmful for young children.