"arvtagare" - Engelsk översättning

SV

"arvtagare" på engelska

EN
SV

arvtagare {utrum}

volume_up
arvtagare (även: arvinge)
volume_up
heir {substantiv}
Ai Weiwei är arvtagare till Kinas magnifika och uråldriga konsttraditioner.
Ai Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
I det avseendet är Europeana arvtagare till den bästa europeiska traditionen.
In that respect, Europeana is heir to the best European tradition.
Turkiet är arvtagare till en stor civilisation.
Turkey is heir to a great civilisation.
arvtagare

Användningsexempel för "arvtagare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAi Weiwei är arvtagare till Kinas magnifika och uråldriga konsttraditioner.
Ai Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
SwedishI Bulgarien är dock arvtagare till terrorister och rena fascister vid makten just nu.
In Bulgaria, however, heirs to terrorists and outright fascists are currently in power.
SwedishI det avseendet är Europeana arvtagare till den bästa europeiska traditionen.
In that respect, Europeana is heir to the best European tradition.
SwedishAnhängare av högerns oppositionsparti hävdar själva sin roll som sanna arvtagare av 1956.
Supporters of the leading right-wing opposition party are themselves claiming the role of the true heirs of 1956.
SwedishVi är arvtagare till denne store europé, Jean Monnet, och hans arbete har ett bestående inflytande.
We are all the heirs of this great European, Jean Monnet, and his work continues to have a lasting impact.
SwedishAndra ledare som spelar samma spel som Hugo Chávez är Fidel Castros arvtagare, Alexander Lukasjenko med flera.
Other leaders playing the same game as Hugo Chávez include Castro's heirs, Lukashenko and the like.
SwedishPrecis som under fyrtiotalet är ni arvtagare till det Europa som den tidens England och Förenta staterna befriade.
As in the forties, you are the heirs of a Europe that the England of the past and America freed.
SwedishTurkiet är arvtagare till en stor civilisation.
SwedishLåt oss vara stolta över det Europa som byggts av dem som var här före oss, och låt oss uppträda på ett sätt som är värdigt deras arvtagare.
How much time was lost in Europe as a result of those foolish analyses during the immediate post-war era.
SwedishDu är arvtagare till Sándor Márai.
SwedishDu är arvtagare till Imre Kertész.
SwedishLåt oss vara stolta över det Europa som byggts av dem som var här före oss, och låt oss uppträda på ett sätt som är värdigt deras arvtagare.
Let us take pride in the Europe built by those who were there before us, and let us conduct ourselves in a manner becoming of their heirs.
SwedishNi känner till att arvtagare, för att kunna ta del av sitt arv, i dag måste inleda förfaranden i alla de länder där egendomen finns.
You are aware that, for beneficiaries to take possession of an estate, they currently have to start proceedings in all the countries where the property is located.
SwedishMakedonien var först ett offer för kommunisterna och deras arvtagare, sedan för två olika bojkotter och slutligen för Kosovokriget.
Macedonia was the victim first of the Communists and their successors, then it was the victim of two different boycotts and then it was the victim of the war in Kosovo.
SwedishDetta beslut har en djup innebörd: den romanska civilisationen, arvtagare till den grekiska civilisationen, utgjorde Europas första centrala förenande faktor.
The decision has a profound meaning: Roman civilisation, the heir to Greek civilisation, represented Europe’s first, crucial unifying element.
SwedishDetta beslut har en djup innebörd: den romanska civilisationen, arvtagare till den grekiska civilisationen, utgjorde Europas första centrala förenande faktor.
The decision has a profound meaning: Roman civilisation, the heir to Greek civilisation, represented Europe’ s first, crucial unifying element.
SwedishMina damer och herrar, låt er inte förledas av det förflutnas hjältar och arvtagare, dessa postkommunister, och missta dem för en verklig och trovärdig vänster.
Ladies and gentlemen, let us by no means mistake the once-champions and heirs of the past, these post-communists, with a true and credible left wing.
SwedishDet moderna Ryssland av i dag bär arvet av Sovjetunionen, och man betraktar sig som dess rättmätiga arvtagare.
   .   Mr President, ladies and gentlemen, modernday Russia inherited the historical legacy of the Soviet Union, and regards itself as the rightful heir to the latter.
SwedishDetta beklagar jag verkligen, eftersom Tjeckien är arvtagare till den demokratiska traditionen av kamp för mänskliga rättigheter i hela Central- och Östeuropa.
I very much regret this fact, as the Czech Republic is heir to the democratic tradition of the struggle for human rights in the whole of Central and Eastern Europe.
SwedishDet är bara genom att göra detta som vi kommer att förtjäna titeln som våra Europeiska fäders legitima arvtagare.
It is only by doing this that we will deserve the title of legitimate heirs of the fathers of Europe, through whose efforts we are all here today.