"arvsskatt" - Engelsk översättning

SV

"arvsskatt" på engelska

SV

arvsskatt {utrum}

volume_up
1. ekonomi
arvsskatt
2. finans
arvsskatt

Användningsexempel för "arvsskatt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe tar för det mesta upp inkomst- och kapitalskatt och några av dem omfattar också arvsskatt.
For example, income and capital taxes are usually within their scope but few of them deal with inheritance taxes.
SwedishDessa skatteförmåner inbegriper skattelättnader för kreatursbesättningar, stämpelavgift, kapitalanskaffning samt arvsskatt.
These incentives include Stock Relief, Stamp Duty, Capital Acquisition and Probate Tax.
SwedishNittonhundratalet inleddes med röda skatter: inkomstskatt, arvsskatt och kapitalskatt både i Europa och i Västvärlden.
Mr President, the 20th century dawned with red taxes: taxes on income, inheritance and capital, both in Europe and the West.
SwedishNär det gäller arvsskatt, anser den italienska regeringen att under 1997 då lagstiftningen har ändrats, kommer intäkterna att vara 50 % högre än året innan.
Regarding inheritance tax, the Italian government thinks that, in 1997, as the legislation has changed, revenue will be 50 % higher than it was last year.
SwedishLös egendom som tillhör de personer som avses i första stycket och som finns inom den stats territorium i vilken de uppehåller sig, skall vara befriad från arvsskatt i den staten.
Movable property belonging to persons referred to in the first paragraph and situated in the territory of the State where they are staying shall be exempt from death duties in that State.