"arvs-" - Engelsk översättning

SV

"arvs-" på engelska

SV

arvs- {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "arvs-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör det andra ska vi, som jag sade alldeles nyss, hålla ett annat möte om instrumentet för arvs- och äktenskapsfrågor.
Secondly, as I told you just now, we shall hold another meeting concerning the instrument on succession and on matrimonial arrangements.
SwedishAtt kalla er jurist vore en komplimang eftersom många jurister verkar i familjers och deras arvs intresse.
Indeed, to call you a lawyer would be a compliment, since there are many lawyers who are actually working in the interests of families and their inheritance.
SwedishMen för att göra det måste vi ta hänsyn till vårt arvs samtliga olikheter och skillnader, och det är bara genom ett utnyttjande av subsidiaritetsprincipen som det skall kunna ske.
To achieve this, however, we must respect all the diversity of our various heritages, all our differences, and the only way to do this is to invoke the subsidiarity principle.