SV

artist {utrum}

volume_up
Endast en artist borde få röra en så vacker sak.
Only an artist should be allowed to touch such a beautiful subject
Som en artist, vill jag att det ska vara ett lungt ställe.
As an artist, I want it to come from a truthful place.
Så har den artist som gjorde Tjeckiens gåva till EU porträtterat EU:s medlemsstater.
This is how the artist who made the Czech Republic's gift to the European Union portrayed the nations and countries of the European Union in his work.
artist (även: skicklig yrkesutövare)
EN

artist {substantiv}

volume_up
artist (även: painter)
Here is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Här har vi en världskänd konstnär som arresterades den 3 april utan något särskilt skäl.
We abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
Vi avskyr den kinesiska regeringens skandalösa behandling av denna framstående konstnär.
For all these reasons, and since I am a European artist, I decided to vote against.
Av alla dessa skäl - och eftersom jag är en europeisk konstnär - valde jag att rösta emot.
artist (även: artiste)
Only an artist should be allowed to touch such a beautiful subject
Endast en artist borde få röra en så vacker sak.
As an artist, I want it to come from a truthful place.
Som en artist, vill jag att det ska vara ett lungt ställe.
This is how the artist who made the Czech Republic's gift to the European Union portrayed the nations and countries of the European Union in his work.
Så har den artist som gjorde Tjeckiens gåva till EU porträtterat EU:s medlemsstater.
artist (även: actor)
The proposals should not just apply to actors and dramatic artists but to all occupational groups.
Förslagen bör alltså inte bara gälla skådespelare och scenkonstnärer utan alla yrkesgrupper.
When famous artists, writers, actors, sportsmen are hounded and silenced, we are all silenced.
När berömda artister, författare, skådespelare, idrottsmän förföljs och tystas ned, tystas vi alla ned.
Therefore, we want to talk to actors, creative people, poets, artists, parliamentarians and governments, so that we can get ideas from them all, within the context of that forum.
Därför vill vi vända oss till skådespelare, kreatörer, poeter, artister, parlamentariker, regeringar och att vi tillsammans, inom den ram som detta forum skall vara, kan ta emot idéer.
artist (även: painter)
What other continent can claim so many musical geniuses, outstanding painters, sculptors, architects and other internationally renowned artists?
Vilken annan kontinent kan göra anspråk på att ha så många musikgenier, enastående målare, skulptörer, arkitekter och andra internationellt berömda konstnärer?
Not everything is as bad in Romania and as good in Bulgaria as would appear from the picture painted by the European Commission’s amateur artists.
Allt är inte så dåligt i Rumänien och så bra i Bulgarien som man kan förledas att tro av den bild som Europeiska kommissionens amatörmässiga målare målar upp.

Användningsexempel för "artist" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEndast en artist borde få röra en så vacker sak.
Only an artist should be allowed to touch such a beautiful subject
SwedishSom en artist, vill jag att det ska vara ett lungt ställe.
As an artist, I want it to come from a truthful place.
SwedishRichard Feynman var också en artist, en enorm artist.
Richard Feynman was also a showman, an enormous showman.
SwedishSå har den artist som gjorde Tjeckiens gåva till EU porträtterat EU:s medlemsstater.
This is how the artist who made the Czech Republic's gift to the European Union portrayed the nations and countries of the European Union in his work.
SwedishEn artist som jag diskuterade frågan med berättade för mig att det sker en omfördelning här mellan döda och levande.
An artist with whom I discussed this told me that a redistribution was taking place here between the quick and the dead.
SwedishAtt vara en stor artist innebär... skuld och längtan... och kärlek förklädd till sex, och sex förklädd till kärlek.
Yeah, ' cause great artist about... you know, guilt and longing... and, you know, love disguised as sex... and sex disguised as love.
SwedishDet skulle också ge oss tid att reflektera och utveckla mer artist- och framtidsinriktade förslag som verkligen är lämpliga för den digitala tidsåldern.
It would also give us time to reflect on and develop more performer- and future-oriented proposals really fit for a digital age.
SwedishDe kom helt vänligt med följande förslag, och använde ett citat från en nutida artist, Tony Hatch, om hur man ska göra EU:s grannskapspolitik mer lättförståelig.
They kindly made the following suggestion, using the words of a contemporary recording artist, Tony Hatch, on how to make the European neighbourhood policy better understood.
SwedishDe kom helt vänligt med följande förslag, och använde ett citat från en nutida artist, Tony Hatch, om hur man ska göra EU: s grannskapspolitik mer lättförståelig.
However, all the academic and practical experience of referenda indicates that they should not be held on the same day as elections to a representative assembly or parliament.
SwedishAtt jobba på projekt som faktiskt har en märkbar effekt, som en bok för en avliden tysk artist vars änka kom till oss med kravet att göra hennes avlidne make berömd.
Working on projects that actually have visible impacts, like a book for a deceased German artist whose widow came to us with the requirement to make her late husband famous.
SwedishOm det tog så lång tid för henne därför att hon inte kunde åberopa ett fördrag som stöd, hur går det då för den okände artist som befinner sig i en sådan position som frågeställaren tog upp i kväll?
If it took her that long because she had no power of treaty to support her, what happens to the unknown and obscure artist who is placed in the position which the questioner has raised tonight?

Synonymer (svenska) till "artist":

artist

Synonymer (engelska) till "artist":

artist
artistic
artistic creation